Slavnostního předání se kromě sto padesátí lidí zúčastnil také správce farnosti Pavel Römer, který novému vozidlu požehnal.