„Nová hráz bude, ale od původního plánu se ustoupilo. Je změněný. Zatímco předtím jsme počítali s výstavbou hráze a vyčištěním Zavezeného Járku, od toho druhého jsme upustili," potvrdil ve čtvrtek Hrnčíř.

A čeho dalšího se změny týkají? Podle Hostiny bude hráz umístěná o něco níž, blíže k lesu a tedy dál od města. A půjde i jinou trasou. Měla by tak lépe zajistit potřeby města před případnou povodňovou záplavou.

„Zlomí se pod městem u rybníka a měla by pokračovat směrem na Břeclav. Kdyby šla hned pod Lanžhotem, ohrozilo by to soukromé pozemky některých obyvatel a v budoucnu by byl navíc problém s výstavbou průmyslové zóny," vysvětlil Hostina. Zástupci města, Povodí Moravy, občanského sdružení Soutok Lanžhot i Moravského rybářského svazu navržené změny již odsouhlasili a dohodli se na pokračování přípravy projektu protipovodňové ochrany.

Pro zástupce sdružení Soutok Lanžhot bylo významné i to rozhodnutí, že pro stavbu hráze se plánuje využít zemina ze stávajících vodních nádrží u města, jakou je i Kout. „Vyčistí a prohloubí se. Získáme tím zároveň potřebné retenční, tedy vyrovnávací nádrže," podotkl Hostina.

Postarat by se o to měla stejná firma, která bude stavět hráz. Podle technicko-provozního ředitele Povodí Moravy Mojmíra Pehala je na dodavateli stavby, kde si materiál zajistí. „Každý však upřednostní vhodný materiál z bezprostřední blízkosti stavby. U zeminy vytěžené z rybníka to však trvá minimálně půl roku než vyschne," upozornil Pehal.

Lanžhotští však dobře vědí, že ještě nemají vyhráno. Návrh nové trasy hráze bude podle Pehala potřeba patřičně vodohospodářsky zdůvodnit. „Čeká se i na vyjádření projektanta, zda změny v plánu budou uskutečnitelné. Město musí také udělat geologický průzkum, zda zemina, se kterou se pro hráz počítá, bude vyhovující," dodal Hostina.

Starosta Hrnčíř zase vyhlíží dotace. „Ty budou základem všeho. Bez těchto peněz se nehneme. Počkáme až bude dotační titul vypsaný a potom se uvidí. Nejdříve se tak ale stane na jaře," uvedl.

A plánované náklady na celou akci? To je podle starosty zatím těžké odhadnout přesněji. „Asi se přiblíží původní částce kolem dvanácti milionů korun," zavěštil.

O protipovodňové ochraně města jednají Lanžhotští od roku 2005.