Za prodloužením prací, jež mají definitivně skončit s posledním srpnovým dnem, stojí rozsáhlejší úpravy silnic. „Skladba podloží nebyla vhodná a musí se změnit. Čekali jsme proto na schválení státního fondu životního prostředí, ten změnu povolil," sdělil starosta Popic Marek Sekanina.

Lokální omezení

Dobrovolný svazek obcí Popice a Strachotín zaplatí za kanalizace 83 milionů korun (bez DPH – pozn. red.), dotace tvoří přibližně tři čtvrtiny sumy. Zbytek doplní peníze z úvěru. „Svazek vznikl asi před třinácti lety s tím, že 
v něm byly Popice, Strachotín a Pouzdřany. V té době platilo, že pro čistírnu odpadních vod musí být alespoň dva tisíce obyvatel. Podařilo se získat peníze na čistírnu, která vznikla v roce 2008, o rok později Pouzdřany ze svazku vystoupily," řekl Sekanina k postupnému vývoji.

K čistírně však nebyla připojená většina obyvatel, to se nyní změní. Nejvýraznější dopravní omezení už mají lidé za sebou, v současné době jsou pouze lokální. Obcemi lze projet bez větších problémů.