Na jižní Moravě už po necelých dvou měsících obsadily vlhy deset lokalit a ve dvou stěnách zahnízdily břehule. „Na území břeclavského okresu vzniklo osm stěn. Nejpočetnější kolonií na Břeclavsku je pískovna u rybníka v Pouzdřanech, kde hnízdí okolo tří set párů břehulí a dva páry vlh pestrých. Návštěva takové kolonie patří mezi úchvatné zážitky," uvedla za sdružení Krok Markéta Berková z Podivína. Jak dodala, část nových hnízdních stěn vytvořili nadšenci za náročných podmínek jen za pomoci ručního nářadí.

Stěny vznikaly prapůvodně sesouváním podemletých břehů řek. Po jejich napřímení a ohrázování však zanikly. „Náhradními hnízdišti se břehulím a vlhám staly stěny pískoven a cihelen, kterých bylo před desítkami let mnohem víc. V současnosti se suroviny těží převážně v několika velkých dobývacích prostorech, kde se koncentruje velká část populace. V případě zničení takového hnízdiště, ať už kvůli sesuvu stěny po deštích nebo odtěžením, pak zanikne i velká část populace," upozornila Berková.

A pokračovala. „Staré opuštěné pískovny a hliníky zase zarůstají keři a stromy, některé se zaváží nejrůznějším materiálem, zbytky stěn zvětrávají a postupně se sesouvají," popisovala.

Společná práce nadšenců na projektu Společné břehy na obou stranách hranice podpořila i vzájemné přátelství. „Mimořádný dík patří vlastníkům pozemků, kteří úpravu hnízdišť umožnili," děkovala žena z Podivína.