Město Hustopeče má v oblasti tradiční kultury několik negativ. Prvním je hned první slovo první věty.

Město. Mnoho obyvatel, mnoho zájmů a celkový úpadek zájmu o kulturu jako takovou. Druhým negativem je, jak jistě všichni vědí, že toto město je takzvaně novoosídlenecké. Mnoho let se zde tedy nosil kroj kyjovský, který je uznávaný jako symbol národní hrdosti.

Nejen etnografové, ale i průměrně vzdělaná široká veřejnost ví, že se národopisně velká část Moravy nazývá Slovácko. To se dělí na několik subregionů: Horňácko, Luhačovské Zálesí, Dolňácko, Podluží, hanácké Slovácko. Dolňácko dále tvoří několik částí a jednou z nich je i Kyjovsko. Město Hustopeče geograficky patří do hanáckého Slovácka, rozhodně ne do Kyjovska.

Proto logickým postupem je přirozenější varianta kroje kroj hanácko - slovácký, nikoli kyjovský. Hanácko - slovácký kroj tu nebyl zaveden náhodně, určitým výmyslem, ale po konzultaci s pracovníky muzeí, mimo jiné i s ředitelkou Městského muzea v Hustopečích, jejíž rady jsme si vzali k srdci.
Když „nový hustopečský“ kroj vznikl, přijala jej řada mladých za svůj. O tom svědčí také to, že si na vlastní náklady pořizují další součástky. Proč tento pozitivní trend ve vývoji kroje nepodpořit?

autorka ja studentka, etnografie a obyvatelka Hustopečí