Považuji za velmi nešťastné, že jste akceptovali doporučení oblastní rady ODS Břeclav, aniž byste zkoumali příčiny, důvody, či dali možnost slyšení i straně druhé. Navíc jste si ani nevytvořili pro tak závažné rozhodnutí časový odstup – od data návrhu na odebrání licence k Vašemu výroku o ní uplynuly pouhé čtyři pracovní dny.
Z uvedené časové posloupnosti jednak vyplývá, že jsme neměli možnost se řádně odvolat, jednak můžeme předpokládat, že valná většina členů VR neměla o důvodech odebrání žádné informace a akceptovala v časové tísni interpretaci problému panem Pavlem Suchánkem. Přesto bylo rozhodnuto v náš neprospěch.

Vaše rozhodnutí po formální stránce je v souladu se stanovami, avšak bez jakéhokoliv morálně právního náboje a obsahu. Svým významem a dopady neguje jednu ze základních tezí současnosti, že „komunikace uvnitř ODS a směrem ven k voličům se musí zlepšit“.

Reakcí na Vaše rozhodnutí je petice proti zrušení MS Břeclav, kterou podepsalo 70 členů z 81. Své stanovisko vyjádřili i zakládající členové na Břeclavsku ve společném prohlášení. Tyto skutečnosti jasně a nezvratně dokazují, že ze strany mající kdysi 14 členů, kdysi dlouho v opozici, se vytvořil v posledních šesti letech útvar schopný úspěšně vstoupit do politického klání ve městě a být respektován. V loňských komunálních volbách jsme výrazně zabodovali a skončili na druhém místě za vítězným sdružením Pro Region/SNK-ED. S ním jsme uzavřeli dvoučlennou, čistě pravicovou koalici. Naši lidé se po dlouhých letech dostali na post místostarosty, do rady města a začali realizovat body našeho volebního programu.

Návrh k odebrání licence je šokem nejenom pro členy MS Břeclav, ale pro většinu pravicových voličů ve městě. Je těžce společensky a politicky dehonestující pro naše zastupitele v očích voličů i sympatizantů a tvrdě nahrává záměrům ČSSD. Ve svých důsledcích zužuje voličské spektrum a vyvolává úvahy o vytvoření pravicové nové strany, která by se kryla se zájmy středních podnikatelů a živnostníků (většina našich členů).

Tendence modifikovat části programových cílů ODS v jednostranný prospěch jedinců potvrdil svými vyjádřeními předseda OS Jiří Kadrnka, který okamžitě začal spolu s městskými a krajskými zastupiteli za ČSSD volat po rozpuštění koalice a odchodu některých členů ODS do opozice. Byli jsme nazváni politickými analfabety. Členům ODS na Břeclavsku jsou podávány zkreslené či nepravdivé údaje: pan Kadrnka např. tvrdí, že VR ODS rozhodla jen a pouze na základě usnesení OR, pan Suchánek naopak opakovaně uvedl, že osobně informoval o situaci Mirka Topolánka.

Exemplárním dokladem řízené kampaně proti MS ODS Břeclav je odvolání našeho volebního lídra Františka Zugara z místa předsedy představenstva Vodovodů a kanalizací Břeclav, a to čtyřmi hlasy členů ODS z jiných sdružení. I tento krok už teď rozkládá důvěru v ODS v regionu.
Žádám tedy, aby VR se vší politickou rozvahou a odpovědností posoudila naše argumenty a přijala takové závěry, které by umožnily MS ODS další existenci.

 

Jiří Rufer, místopředseda bývalého
místního sdružení ODS Břeclav