Cílem komise pro dopravu, kterou zřídila rada města, bude hledat a navrhovat vhodná řešení se statickou i dynamickou dopravou přímo ve městě i jeho okolí. „Téměř při každém jednání rady se objevuje spousta bodů týkajících se dopravy, přichází i podněty od občanů a i my máme důležité věci, které potřebujeme vyřešit. A zdá se nám, že toto je vhodná cesta, kdy se všechny takové podněty prosejí přes komisi, která nám tak pomůže v rozhodování,“ popsal důvody zřízení komise místostarosta Bořivoj Švásta.


Desetičlenný tým je složený z odborníků na dopravu i bezpečnost, zaměstnanců dopravního odboru i z obyvatel Hustopečí.