Výstavba kruhového objezdu u kostela v Poštorné. Zjednosměrnění ulice na náměstí, které by znamenalo zrušení jedné křižovatky. A prodloužení odbočovacích pruhů, případně vytvoření nových. To jsou některé z návrhů nové dopravní analýzy, která má zlepši průjezdnost a zmenšit kolony v Břeclavi i bez obchvatu.

S dopravní situací ve městě jsou Břeclavané dlouhodobě nespokojení. „Současná dopravní situace v centru je v některých dnech a hodinách katastrofální," konstatoval za všechny břeclavský podnikatel Zdeněk Urban.

„Obyvatelé města se často ptají na řešení. Byť se výstavba obchvatu opět posunula dopředu, obchvat města je reálný až za několik let," připomněl břeclavský starosta Oldřich Ryšavý (ČSSD).

Ten se loni seznámil se společností Centrum dopravního výzkumu, jejíž práce ho velmi zaujala. „Jedná se o veřejnou výzkumnou instituci a jedinou dopravní vědecko-výzkumnou organizaci v působnosti ministerstva dopravy. Řeší problémová místa v dopravě v republice," přiblížil Ryšavý důvody, proč si město nechalo zpracovat dopravní analýzu za téměř půl milionu korun právě u Centra dopravního výzkumu.

„Máme konečně studii, o kterou se můžeme opírat. Teď si necháme navrhovaná opatření vyčíslit. Musíme zhodnotit, zda bude ekonomický dopad odpovídat zlepšení situace v dopravě. Je také nutné říci, že se jedná většinou o majetek státu, takže musíme vyjednávat i dalšími organizacemi," doplnil starosta.

Nic moc objevného

S navrhovanými opatřeními se po radních města seznámili v pondělí v podvečer také další zastupitelé a zástupci dopravní policie nebo Ředitelství silnic a dálnic.

„Požádali jsme zpracovatele studie, aby nám poskytli veškeré informace s tím, že se vyjádříme do pátku. Každý návrh, který by zlepšil situaci, je z našeho pohledu dobrý. Všechno je ale o penězích. Navíc nejde jen o zrychlení průjezdu aut, ale také o zachování bezpečnosti chodců a cyklistů. Musíme si na to sednout a probrat to," uvedl po prvním seznámení se studií šéf břeclavského dopravního inspektorátu Jiří Mach.

Předseda opozičního Pro Regionu Pavel Dominik nechápe, proč dopravní policii město oslovilo až nyní. „Minimálně s ní a také s Ředitelstvím silnic a dálnic měli analýzu projednat ještě před jejím zadáním," vyslovil se.

„Úplně vyhozené peníze to nejsou, ale jestli byly adekvátně vynaložené, to se teprve ukáže. Je to jen studie, nic víc. A nic moc objevného nepřinesla. Z výsledku jsem polorozpačitý," řekl Dominik.

Studie se týká úseku od poštorenského kostela po křižovatku ulic Sovadinova, Lidická a Na Pěšině. Právě tady se totiž nachází hned šest problematických křižovatek.

Analýza se ještě nezabývala stavem semaforů, které jsou už za hranicí své životnosti a v současné době je nelze dobře synchronizovat. Výměna semaforů na jedné křižovatce přitom vyjde na tři až pět milionů korun.