Formou zajímavého povídání a ukázek přiblížili dopravní komisaři dětem situace na křižovatkách, vybavenost jízdního kola a především zásady bezpečnosti, které by měly děti a nejen ony dodržovat.

„S dopravní výchovou je potřeba začít už od útlého věku v domácím prostředí a teprve posléze do ní zapojovat školní zařízení. Každé dítě by mělo vědět, jak se má pohybovat po chodníku, jak přejít křižovatku, a že k jízdě na kole či koloběžce je nutná helma,“ vysvětlil důvod návštěvy školky zkušební komisař Petr Pacela.

Živá diskuse v mateřských školkách ukázala, že většina dětí pravidla silničního provozu vnímá a zná.

KATEŘINA KOPOVÁ