Dotaci získají majitelé rodinného domku v katastru Vranovic, kteří pro svod dešťové vody využijí bývalou jímku odpadních vod a po jejím naplnění zajistí možnost vsakování, tedy přepad nebo čerpání dešťové vody na zalévání. „Našim záměrem je podpora obecných požadavků na hospodaření s dešťovou vodou. Konkrétně se jedná o využití srážkové vody na zalévání, a tím i zadržení srážkové vody v krajině a obnovu podzemní vody vsakováním. Současně s tímto opatřením dojde ke zmenšení zátěže kanalizační sítě,“ uvedl k zamýšlené dotaci starosta Jan Helikar s tím, že k tomuto účelu mají majitelé pozemku také možnost vybudovat novou zádržní nádobu nebo zajistit odvod dešťové vody na vlastní pozemek a její postupné vsakování.

Jak starosta dodal, podmínkou pro získání dotace je stávající napojení svodu dešťové vody do kanalizace. Žádosti o dotace bude obec přijímat do 30. května. Vranovičtí by projekt rádi zahájili nejpozději do 30. září letošního roku.