Ty jsou patnácti otázkami zaměřené na současnou práci a fungování knihovny. Tamní však budou rádi, pokud přijdou s připomínkami, požadavky a zajímavými nápady také čtenáři knihovny.

Formulář je k dostání pouze v tištěné podobě a vyzvednout si jej zájemci mohou v budově knihovny. Jestli jej čtenáři vyplní na místě nebo si jej odnesou domů a poté teprve odevzdají v knihovně, je jen na nich.

Výsledky a vyhodnocení dotazníků se čtenáři pohořelické knihovny dovědí až v měsíci září.