Při stanovení výše pokuty kontroloři přihlédli k tomu, že se nejednalo o nahodilou či havarijní situaci, které by nešlo zabránit. „Už v letech 2010 a 2013 jsme městysi za obdobná zjištění uložili dvě pokuty, obě po osmdesáti tisících korunách. Šlo tedy o opakující se stav,“ uvedl Augustin. Pokuta je pravomocná.

JAN BOHÁČ