Peníze z programu jsou určeny na obnovu památek, které stojí mimo památkově chráněná území, nejsou národními kulturními památkami, ani ve vlastnictví České republiky. Hlavní cílovou skupinou podpory jsou drobnější venkovské kulturní památky.

Z programu nelze hradit náklady na modernizaci objektů, úpravy veřejných prostranství, pořízení stavebně-historického, restaurátorského průzkumu a projektové dokumentace.

Žadatelem musí být vlastník památky, který se bude podílet nejméně deseti procenty z nákladů, k nimž se příspěvek váže. Jeho minimální výše je padesát tisíc korun. Kvóta činí pět set šedesát dva tisíc pro celé území obce s rozšířenou působností.

Uzávěrka žádostí je do třicátého dubna včetně. Formuláře potřebné k vyřízení žádosti o dotace jsou k dispozici na internetových stránkách www. breclav.org nebo osobně na odboru dotací a rozvoje břeclavské radnice. Součástí žádosti jsou také zásady pro dotační program.

Bližší informace se zájemci dozvědí u pracovnic městkého úřadu Pavly Chládkové na telefonu 519 311 310 nebo prostřenicvím e-mailu pavla.chladkova@breclav.org. Dále také u Viery Hanákové na čísle 519 311 310 nebo na e-mailu viera.hanakova@ breclav.org.