Sto třicet čtyři nájemníků a zároveň budoucích vlastníků bytů v Břeclavi už může klidně spát. Vztahy bytového družstva Byt 2000 a města Břeclav po více než dvou letech sporů a dohadování konečně roztály.

„Současní nájemníci získali jistotu, že peníze, které do bytů vložili, nepřijdou vniveč. Mohou si být jisti, že byty po dvaceti letech skutečně budou jejich, jak město i družstvo na počátku slíbily,“ uvedl po pondělním hlasování předseda představenstva bytového družstva Byt 2000 Vojtěch Soja. Podle jeho slov sice přijaté řešení není ideální, i přesto je ale s výsledkem spokojený.

Před sedmi lety uzavřelo město s družstvem, které vytvořili zájemci o bydlení, smlouvu o sdružení. Jeho cílem byla výstavba čtyř bytových domů na ulici Karla Hynka Máchy za pomoci státní dotace. Po dvaceti letech měly byty připadnout nájemníkům. Radní ale zapomněli nechat smlouvy schválit zastupitelům. Ty tak byly neplatné.

Po letech jednání se teď oběma stranám podařilo nalézt kýžený kompromis. Dohodu o narovnání vztahů s družstvem odsouhlasili na svém minulém zasedání nejprve zastupitelé. V pondělí ji pak jasnou většinou odsouhlasilla i nadpoloviční většina členů družstva.

Také starosta Břeclavi Dymo Piškula je rád, že k vyrovnání došlo. „Byla to dlouhá a těžká cesta, ale nakonec se to přece jenom podařilo. Když jsem v roce 2002 nastoupil do funkce, už tehdy to nebylo v pořádku. Je velice těžké napravit deset let staré chyby,“ vysvětloval Piškula, za jehož éry se podobným způsobem přestavěla na byty bývalá kasárna. I v tomto případě spojilo město síly s bytovým družstvem Byt 2000.