Velmi hlasitě protestovali hustopečští důchodci proti plánovaným škrtům v tamním centru celoživotního vzdělávání. Jejich oblíbenec, současný vedoucí centra Dušan Průdek přijde o svou vedoucí pozici a zatím není jasné, zda na jeho další působení coby řadového pracovníka budou peníze.

„Centrum celoživotního vzdělávání navrhujeme ponechat. V navrženém opatření bylo v uvozovkách odlehčeno pouze v řídící složce,“ poznamenal na posledním jednání hustopečských zastupitelů místostarosta města Libor Sadílek.

Měl na mysli právě Průdka. Služby centra celoživotního vzdělávání v současné době zahrnují městskou knihovnu, mateřské centrum Cipísek, jazykové a počítačové kurzy, akademii třetího věku či Klub historie a vlastivědy Hustopečska. To vše funguje pod Centrem volného času Hustopeče.

Právě ředitel této organizace Bořivoj Švásta má jako jediný nově řídit pracovníky, tedy i ty jejichž práci doposud pod hlavičkou centra celoživotního vzdělávání organizoval Průdek. „Po diskuzích s panem Průdkem a Švástou jsme si ověřili, že není důvod rušit program v těchto oblastech. Rozpočet je sice snížený, ale pan Průdek bude tuto činnost vykonávat dál. Jak bude zorganizovaná, ukážou dny, maximálně týdny,“ slíbil hustopečský místostarosta.

Švásta se však na posledním jednání zastupitelů držel ve svém vyjádření více při zemi. „Jsme financovaní vícezdrojově. Část zaměstnanců platí ministerstvo školství, další zdroj je z města a část peněz si dokážeme svými aktivitami zajistit sami. Dnes skutečně nevím, kolik peněz dojde z ministerstva školství,“ poznamenal.

Navíc podle něj bude příští rok na provoz centra volného času opět méně peněz. „Nemůžu vám proto říct, jestli pan Průdek zůstane,“ sdělil. Jeho slova měla za následek velmi rozpačité reakce lidí v sále, kteří se vedoucího centra celoživotního vzdělávání nechtějí vzdát. Kvůli původně plánovanému snižování stavů v centru dokonce sepsali petici, pod kterou se podepsalo už bezmála dvě stě lidí.

Místo současného vedoucího, tří knihovnic a půl úvazku uklízečky se počet pracovníků centra volného času smrskne na dva a půl. To ovšem iniciátoři petice tvrdě odsoudili.

„Jsme proti omezování celoživotního vzdělávání občanů Hustopečska, které je plánované městem Hustopeče a schválením tohoto návrhu změn organizační struktury příspěvkových organizací je rušeno místo vedoucího Centra celoživotního vzdělávání Hustopečí,“ odcitovala Klimešová z petice na posledním letošním jednání zastupitelstva.

Nikde v podobných městech České republiky podle ní nefungují městské knihovny při takovém rozsahu práce bez vedoucího. „V osobě Dušana Průdka máme erudovaného proškoleného pedagoga na vedení knihovny, počítačové a ostatní kurzy,“ poznamenala k obětavé práci vedoucího centra, který svoji pozici musí opustit.

„Voliči sice později vystaví vedení města svůj účet v příštích komunálních volbách, ale špatná rozhodnutí to již nenapraví,“ zmínila také Klimešová za nespokojené lidi, kteří v Hustopečích využívají bohatých služeb centra celoživotního vzdělávání.