Komplikace mohou podle odborníků přinést další deště. Právě extrémní srážky stojí za uvolněním svahů u Dolních Věstonic, ve Strachotíně a v Bulharech. „Za minulý víkend spadlo tolik srážek, co tady jindy naprší za jeden měsíc," zmínil geolog Vít Baldík.

Muž v pátek upozornil na to, že řeka Dyje je stále rozvodněná a v Bulharech odebírá patu svahu. Hrozí jeho další pohyb. Baldíka doplnil jeho kolega. „Lokalita je umístěná na spraších. Jakmile tam zateče voda, nikdo neví, co sprašové hlíny udělají. Svah se stane nestabilním," vysvětlil geolog Marek Novotný.Po sesuvech. Dva geologové kontrolují terén na územích s vyhlášeným stavem nebezpečí od pondělí. Vít Baldík s Romanem Novotným procházeli v pátek s mapou mezi Pavlovem a Dolními Věstonicemi. Poblíž uzavřené cesty.

Právě proto, že se očekává další déšť, v Bulharech v pátek kvapně začaly práce na úpravě zmíněného svahu. Nejvíce jsou ohrožené dva domy, odkud muselo nuceně odejít celkem sedm lidí.

Kameny vozí k řece

K nebezpečnému místu už vznikla provizorní příjezdová cesta. Do řeky k patě svahu začala těžká technika navážet balvany. Pro zatížení a stabilizaci. „Pak bude následovat zpevnění svahu," upřesnil řešení problému hejtman Michal Hašek, který stojí v čele krizového štábu.

Zástupce velitele hlučínského hasičského útvaru David Kareš odhadl délku prací řádově na dny až týdny. Tolik plán na vyřešení havarijního stavu v Bulharech. Místo se poté musí zabezpečit dlouhodobě. „To bude spočívat v přeložení koryta Dyje a značných sanačních opatřeních," uvedl geolog Novotný.

Jak informoval hejtman, na dobré cestě je sladění záchranných prací s již zahájeným projektem z fondů Evropské unie na sanaci břehů v celkové délce půl kilometru. V Bulharech došlo k sesuvu a havarijnímu stavu již před několika lety.

Jiná situace je ve Strachotíně. Podle geologů tam v historii nejsou evidované žádné sesuvy. Část svahu bývalého pískovcového lomu se uvolnila až před několika dny, což ohrozilo obyvatele osmi rodinných domů ve Sklepní ulici.Po sesuvech. Dva geologové kontrolují terén na územích s vyhlášeným stavem nebezpečí od pondělí. Vít Baldík s Romanem Novotným procházeli v pátek s mapou mezi Pavlovem a Dolními Věstonicemi. Poblíž uzavřené cesty.

Tamní podloží tvoří naváté písky, nahoře je hlína a navážka. „Dříve lidé stavěli podle selského rozumu. Kdo si postaví dům pod lomovou stěnou staré těžebny? Ač chcete, či ne, časem dojde k rozpohybování svahu," nechápal Novotný, proč tam domy stojí.

Starostka Strachotína Lucie Danihelová neví, kdo jejich stavbu povolil. „Ty domy tady jsou už dlouho, zhruba dvacet let," sdělila v pátek Břeclavskému deníku.

Speciální bagr se na místě činí. Odtěžování zeminy jde rychleji než krizový štáb původně předpokládal. „Evakuovaní lidé by se mohli vrátit domů už v sobotu," naznačila Danihelová. Domy jsou podle ní již zabezpečené, a to i kdyby znovu přišly lijáky.

Na sesuvném území u Dolních Věstonic odborníci provádí geofyzikální průzkum. „Ve všech lokalitách sledujeme, zda nevznikají další trhliny," řekli geologové.