„Zařízení je naprosto nekritické k cílové skupině klientů. Seniora nejdřív přijme a až potom řeší, zda mu mohou obstarat potřebnou péči," vyjmenoval jeden z nedostatků Jiří Foral z Kanceláře veřejného ochránce práv.

Vedoucí zařízení Miluše Kupsová však kritiku odmítla. Uvedený příklad se prý stal pouze jednou za deset let.

Po návštěvě jevišovského zařízení, které poskytuje sociální služby, pracovníci ombudsmana vytýkali zdravotníkům více nešvarů. Podle nich klienti například několikrát spadli z lůžka a žádná opatření pro zabránění dalších pádů nebyla přijata. Některým seniorům mělo zase hrozit riziko podvýživy.

Kontaktovali kraj

Pracovníci ombudsmana tak kontaktovali krajský úřad, který může činnost zařízení pozastavit.

„Krajský úřad u nás dělá kontroly pravidelně a opakovaně. Zjistili některá papírová pochybení, ale problémy v péči o klienty nikdy. Podvýživa našim klientům opravdu nehrozí," reagovala na výtky Kupsová.

Podle jejích slov pracovníci zařízení dávají klientům pouze ty léky, které mají předepsané od svého lékaře. A zábrany proti padání z lůžka mají údajně jen senioři, u kterých je to potřeba.

Kupsová si na způsob kontroly pracovníků ombudsmana stěžovala. Chtěli prý vidět zdravotnickou dokumentaci klientů a nezdráhali se odejít ani v choulostivých situacích.

„Jedna naše klientka se mě ptala, co tam ti lidé dělají, že je spokojená a v případě potřeby se dokáže hájit sama," bránila se Kupsová, která zvažuje podání stížnosti nebo trestního oznámení.

Seniorprojekt slouží třiapadesáti klientům. Specializuje se především na ošetřovatelsky náročné služby. V domově jsou klientům k dispozici dva lékaři. Jedno lůžko vyjde zájemce na měsíc na dvacet tisíc korun.

„Zaznamenala jsem, že před dvěma týdny nějaké větší kontroly probíhaly. Je to ale soukromý subjekt, takže bližší informace nevím. Nikoho blízkého jsem tam ani neměla, většinou jsou tam lidé ze vzdálených měst. Byla bych ale ráda, kdyby se pověst domova už napravila," posteskla si starostka Jevišovky Božena Bošiaková.

Ombudsman se totiž tamnímu domovu pro seniory poprvé věnoval už před šesti lety. Tehdejší majitelka Hana Tomášová totiž měla podnikat neoprávněně. Problémům pak měla zamezit nová společnost pod vedením Miluše Kupsové. Nestalo se tak.

Kromě Jevišovky nedopadl dobře ani Domov důstojného stáří Harmony v Líchovech na Příbramsku. Nemá totiž registraci pro poskytování sociálních ani zdravotnických služeb. „Odhalili jsme velká rizika pro důstojnost, zdraví a život klientů," řekla Marie Lukasová z kanceláře ombudsmana.