Umístili je tam pracovníci Správy Chráněné krajinné oblasti Pálava, která má péči o toto území na starost. Panely poskytují základní informace o území, jeho obyvatelích i opatřeních, která jsou potřeba pro zachování zdejší unikátní přírody.

Dunajovické kopce zahrnují především stepní porosty s výskytem mnoha ohrožených druhů rostlin a živočichů. Například rostlina katrán tatarský tam má druhou největší populaci v České republice. Atraktivní jsou opeřenci vlhy pestré, které hnízdí ve sprašových stěnách teras.