Proti všem. Právě tak si mohl v pátek připadat v Lanžhotě ministr životního prostředí Jan Dusík. Pokoušel se rozptýlit obavy lidí z Podluží a Lednicko–valtického areálu z nově připravované Chráněné krajinné oblasti Soutok. Proti němu seděli zástupci třinácti obcí z Břeclavska a dvou z Hodonínska. Všechny jsou proti jejímu vyhlášení.

„Přestože tu již jsou chráněná území, s ohledem na charakter vzácného území potřebujeme zajistit ochranu přírody ve větší míře, než je teď. Forma chráněné krajinné oblasti nám vyšla z poměru míry opatření a na druhé straně zátěže pro místní život jako nejlepší,“ vysvětlil ministr, proč by měly lužní lesy patřit do chráněné krajinné oblasti.

Ministerstvo bude nyní vyhodnocovat připomínky jednotlivých obcí a reagovat na ně. „Nevylučujeme úplně ani změnu navržených hranic chráněné krajinné oblasti. Budeme o tom v březnu a dubnu jednat s dotčenými obcemi, abychom otupili případné třecí plochy,“ slíbil Dusík.

Mnohé obce by ale i po pátečním jednání byly raději, kdyby jejich katastry z návrhu úplně vypadly. „My tam máme jen louky za Kyjovkou a Kostický rybník. Nevidíme důvod, proč bychom tam měli být zařazeny. Ochráníme si je sami,“ odmítá i nadále zařazení do Soutoku třeba starostka Kostic Anna Bradávková.

„Myslím, že se to po dnešním jednání nikam zvlášť neposunulo. Nějaké věci jsme si ale vyříkali. Také jsme požádali, aby ministerstvo udělalo analýzu plánu péče srozumitelnější, i pro občany,“ uvedl starosta hostitelského města František Hrnčíř.

„Nejhorší je ta nejistota, co bude, co nám to přinese. To nikdo neví. Měli by se k tomu vyjádřit, zemědělci, podnikatelé i další, kterých se to dotýká. Je to závažná věc a existuje mnoho nezodpovězených otázek. Když se chráněná krajinná oblast jednou vyhlásí, už to pak nikdo nevrátí,“ zdůvodnil Hrnčíř odmítavý přístup všech dotčených obcí i většiny lidí.

Převažuje také mezi Lanžhotčany. „S vyhlášením chráněné krajinné oblasti nesouhlasíme. Nikdo to tady nechce. Mnozí lidé přijdou o práci, skončí protikomáří postřiky. Ať si to vyhlásí v Praze, proč by měli místní lidé doplatit na rozhodnutí věci neznalých úředníků? ptá se například Jaromír Uher.

Podle náměstka ministra Františka Pelce jsou obavy lidí zbytečné. „Naší snahou je vyhnout se souvisle zastavěným územím obcí, aby konflikty s občany nebyly vůbec žádné nebo minimální. Když vyhovíme požadavkům Lednice, tak vznik chráněné krajinné oblasti nebude pro běžného občana znamenat vůbec nic,“ přiznal, že velkolepé lázeňské plány Lednických by mohly být problémem.

„Budeme teď pracovat na tom, abychom podrobně popsali vazbu mezi Lednicko-valtickým areálem a budoucí chráněnou krajinnou oblastí. Obcím postupně představíme celý koncept i to, jak se to váže na život jednotlivých občanů. A pak bychom se sem někdy v dubnu vypravili znovu, abychom pokročili o krok dál a řekli si, jestli můžeme přistoupit k formálnímu vyhlášení,“ popsal další postup Dusík.

Na houby do lesa? Ale jistě

Lanžhot /ROZHOVOR/ - Ministr životního prostředí Jan Dusík odmítá fámy o chráněné krajinné oblasti.

Ministr životního prostředí Jan Dusík přijel v pátek do Lanžhota hájit plány na Chráněnou krajinnou oblast Soutok. Lidé se podle jeho slov nemají čeho bát.

Proč je podle vašeho názoru vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Soutok tak důležité?
Smysl chráněné krajinné oblasti spočívá v tom, že příroda zde bude více a lépe chráněna, než je dosud. Tato ochrana by se neměla dotknout stavebních pozemků nebo občanů jako takových. Přísnější režim nastane v lesním hospodářství.

Lidé se ale bojí, že se jich to přece jen dotkne, že nebudou moci například chodit na procházky do lesů…
Já těmto obavám rozumím, všechno je ale jen o komunikaci. Celou řadu připomínek, které slyším,umím obratem vysvětlit. Jde jen o nepochopení rozdílů mezi jednotlivými stupni ochrany. Vyhlášení chráněné krajinné oblasti určitě neznamená, že by lidé nemohli chodit do lesa a nemohli tam sbírat houby.

Nezaspali jste tedy s informováním místních lidí? Jen málokdo záměru ministerstva opravdu rozumí.
Nemyslím si, že by ministerstvo s něčím přišlo pozdě. Schůzek na toto téma bylo poměrně dost a nyní se bude jejich intenzita stupňovat. Zatím je vše na neformální úrovni. Připravíme informační letáky, které by měly dostat všechny domácnosti, aby se s našimi záměry seznámily.

Ohrozí se vyhlášením chráněné krajinné oblasti chystané stavby na jejím území?
Při přípravách Chráněné krajinné oblasti Soutok se snažíme všímat si i plánovaných projektů. Například chystaný obchvat Břeclavi by měl být v souladu s vyhlášením chráněné krajinné oblasti. Soutok počítá s dvouproudovou i čtyřproudovou variantou obchvatu. Důležité je i soužití v Lednici s uvažovanou lázeňskou zónou.

A co Moravské naftové doly? Ty těží přímo v nejvíce chráněných lokalitách, nebo ne?
Omezení pro těžbu platí v těchto místech již dnes díky evropsky významné lokalitě. Jsou zde pravidelně vyhodnocovány dopady na přírodu a předem není vyloučeno, že by zde těžba pokračovala. Musí být ale stále pod přísnou kontrolou.

Kdy nejdříve může dojít k vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Soutok?
Následující dva měsíce budou probíhat jednání s jednotlivými obcemi, pak správní řízení, což je proces asi pěti šesti měsíců. Samotné vyhlášení vlády by mohlo být nejdříve na konci roku nebo na začátku toho příštího.

ZDEŇKA SAVAROVÁ