Michaela Cibulková z Lednice a Jan Vintrlík z Ladné argumentovali, jaká negativa by tento krok přinesl. Ministrovi také dopodrobna vysvětlili návrh nahrazení připravované chráněné krajinné oblasti takzvanou smluvní ochranou. A předali mu prohlášení lídrů kandidátek za ODS.

„Přípravě společného prohlášení jsme věnovali spoustu času. Spojili jsme se s odborníky na tuto problematiku, mnozí z nás diskutovali s občany i se zástupci obcí, kterých se to týká. Kontaktovali jsme například také bývalého hejtmana jihočeského kraje Jana Zahradníka, který se zasadil o to, aby nevznikla Chráněná krajinná oblast Novohradské hory. S odstupem několika let se prokázalo, že záměr vyhlášení některých chráněných krajinných oblastí nebyl nutný a neměl žádný dopad na ochranu dotčených lokalit,“ řekla Cibulková.

Ministr Drobil slíbil, že se bude tématem vzniku nové chráněné oblasti Soutok zabývat. A přislíbil další jednání, zřejmě už v listopadu.

Návrh nahrazení připravované chráněné krajinné oblasti takzvanou smluvní ochranou se opírá o novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, která spočívá především v přednostní komunikaci a součinnosti s vlastníky pozemků. Státní ochrana přírody by na jejím základě měla uzavřít s každým vlastníkem pozemku smlouvu, na které se oba seriozně a bez nátlaku dohodnou. Tato smlouva by poté měla být vnesena do katastru nemovitostí ve formě věcného břemene.