Potřebnou opravu střechy urychlily kroupy, které se 24. června 2021 prohnaly Břeclaví předtím, než udeřilo jen o pár kilometrů dál zničující tornádo. „V souvislosti s opravou dojde i k zateplení prostoru půdy, čím získá Duhovka další prostory pro kroužky pro děti. Dosud byla pod střechou jen špinavá půda, kterou bude možné konečně plně využívat,“ podotkl ředitel Duhovky Zdeněk Petr.

Statik, který střechu po krupobití prohlédl, zjistil poškození několika desítek střešních tašek. „Tyto tašky je komplikované vyměnit, protože jsou zvětralé a při manipulaci dochází k poškozování dalších. Z tohoto důvodu je výměna zlomených a poškozených tašek velmi problematická a bude potřeba provést stoprocentní výměnu krytiny,“ uvedla Alena Knotková, mluvčí krajského úřadu, který budovu z roku 1903 spravuje.

Původní střešní krytina pochází z bývalé lichtenštejnské keramičky v Poštorné. Podle ředitele Petra je stará na sto dvacet let. Kompletní výměny se tak dočká na tři sta dvacet metrů čtverečních plochy. „Celkové náklady budou ve výši 5,658 milionu korun. Tedy pokud nebudou nějaké vícepráce. Protože se jedná o rekonstrukci, bývají vícepráce obvyklé,“ naznačila mluvčí Knotková.

Kostel v Hruškách na Břeclavsku má opět krov.
Obec povstává jako Fénix z popela. Kostel v Hruškách má po dvou letech krov

Projekt opravy střechy připravilo vedení Duhovky a schválil jej krajský odbor investic. Zvolené řešení prošlo s kladným stanoviskem i projednáním s odborem památkové péče. „V rámci oprav se navrhuje demontáž stávající atypické krytiny a střešního laťování. Nad celou plochou objektu budou položeny nové střešní latě, nové bednění a bude nová plechová krytina,“ popsala Knotková.

Součástí opravy bude i výměna bednění přesahu krovu říms. Obnovy se dočkají také venkovní nátěry viditelných prvků krovu. „Dle potřeby dojde asi ze třiceti až čtyřiceti procent i k výměně dřevěných prvků krovu. Všechny prvky pak opatříme nátěrem proti škůdcům a houbám,“ informovala o postupu prací mluvčí kraje.

Na střeše přibydou nové atypické a ozdobné klempířské prvky. „Opraveny budou i členěné zděné komínové hlavy jak v půdním prostoru, tak i nad střešní rovinou. Stávající hromosvod bude zrušený a instalovat se bude nový,“ pokračovala Knotková s tím, že celou historizující budovu zakryje na nějaký čas lešení. Obnovy se dočká i narušená římsa, kterou je také nutné natřít.

Lichtenštejnský lovecký zámeček na pomezí českých Valtic a rakouského Katzelsdorfu je opět blíž svojí původní podobě.
Jako za dob knížete. Skrytý zámeček Lichtenštejnů nově zdobí dlažba a zábradlí

Pozdvižení mezi některými břeclavskými zastupiteli vyvolala změna původní keramické krytiny v plechovou. „K poškození krupobitím došlo před dvěma lety. V témže roce, ještě předtím, než se to stalo, jsem už asi potřetí žádal kraj o rekonstrukci střechy. Dá se říci, že krupobití ji uspíšilo a zřizovatel nám přiznal peníze. Bylo to v době, kdy vrcholil covid. Dva roky jsme sháněli někoho, kdo by podobnou keramickou krytinu vyrobil. Ovšem marně,“ zdůvodnil Petr rozhodnutí pořídit střechu plechovou.

Původní tašky podle jeho slov obnovit nelze. „Dokonce tvrdím, že ani ty nepoškozené, kterých je možná třetina, nebude možné dál využít. Když si je člověk totiž zkusí vzít do ruky, začnou se drobit. Drží pohromadě pouze díky glazuře. Zespoda se sypou,“ podotkl ředitel Duhovky.

Narazil tak na záměr břeclavské radnice nepoškozené keramické tašky uschovat v depozitu místních technických služeb. „A to tak, aby byly k dispozici v případě nutnosti oprav jiných cenných budov ve městě. Stejná taška je totiž použita například na knihovně v Poštorné, židovské obřadní síni či Rochově kapli u gymnázia,“ přiblížila mluvčí břeclavské radnice Ivana Solaříková.

Židovská obřadní síň v Břeclavi.
VIDEO: Působivý průlet nad židovskou síní v Břeclavi, opravami to tam jen začíná

Stávající řešení je přitom podle krajského radního pro investice Vladimíra Šmerdy nejvýhodnějším. „Bylo i schváleno odborem památkové péče v Břeclavi. Změna projektu není vzhledem k ukončenému výběrovému řízení možná,“ doplnil radní.

Vedení Duhovky si za náhradou keramické krytiny na plechovou stojí. „Pokud má přijít ještě nějaké takové krupobití, plech by mu odolat měl, kdežto tašky ne. Hrdě se hlásím k tomu, že jsem pro plech. Někteří zastupitelé se o to začali zajímat, což je úctyhodné a jsem za to rád. Bylo to v době, kdy se rozjely po covidu keramičky, ale také v době, kdy už bylo ukončené výběrové řízení, objednaný materiál a zadané práce,“ zareagoval na výtky některých ředitel.

HISTORIE HVĚZDOVY VILY
- Postavit si ji nechal pro svoji rodinu v roce 1903 zámožný břeclavský stavitel Ferdinand Rossak.
- Budova je součástí rozlehlé zahrady a snoubí v sobě románské, renesanční i secesní prvky.
- Průčelí dříve zdobila socha svatého Josefa, který byl patronem stavitelů a tesařů.
- V roce 1925 objekt zakoupil stavitel Karel Hvězda. Proto se domu za první republiky začalo říkat Hvězdova vila.
- Roku 1950 vila připadla československému státu, který zde zřídil Okresní dům pionýrů a mládeže.
- V současnosti slouží vila dětem navštěvujícím Středisko volného času Duhovka.
Zdroj: Alena Káňová