Tradičního úkolu se zhostil vodník Dyjáček, který v doprovodu početné skupinky návštěvníků lednického parku vhodil symbol zimy do Zámecké Dyje. Součástí bohatého programu byl i velikonoční jarmark s ukázkami lidových řemesel.

Společnost 1. plavební, která letos vyjela na kanál řeky Dyje po jedenácté, připravila pro letošní rok velkou novinku. Návštěvníky parku dopraví až k lednickému minaretu. „Díky podpoře Jihomoravského kraje a Povodí Moravy jsme zprůchodnili asi třistametrový úsek Staré Dyje k minaretu. Takže teď mohou návštěvníci na plavbě mezi zámkem a minaretem vidět nejen park, ale i kousek lužního lesa a starou řeku Dyji,“ představil novou část plavby majitel společnosti Jaroslav Martinek.

Lodníci před deseti lety jezdili pouze na plastových pramicích. Dnes se na trasách od zámku k minaretu a také k Janohradu mohou zájemci projet na pěti mnohem větších a pohodlnějších lodích, které navíc využívají ekologický pohon.

„První sezonu jsem svezl ještě s kolegou asi čtyři tisíce návštěvníků. Tehdy jsme jezdili jen tři měsíce. V loňském roce jsme přivítali asi padesát až šedesát tisíc návštěvníků,“ popsal stoupající zájem o netradiční pohled na lichtenštejnský park Martinek.

Krásné počasí přilákalo do lednického parku stovky lidí. Nejvíce zábavy si jako obvykle užily děti. „Pro turisty jsou lodičky určitě velkým lákadlem. Je to zpestření i pro děti. A park můžeme vidět i z jiného pohledu, než kdybychom šli pěšky po cestě,“ byla s návštěvou spokojená Kateřina Geršlová z Prahy, která do Lednice zavítala s celou rodinou.

Na jarmarku u hlavního přístaviště byly cítit i blížící se Velikonoce. „Na tyto akce chodím, abych lidem ukázal, jak se žíla plete. Protože co je to za chlapa, když ji neumí. Je to krásná tradice. Jde o symbolické předávání síly z vrbových proutků děvčatům, aby byla zdravá,“ ukazoval Václav Krška z Lednice, jak se taková správná žíla plete. Každoročně jich vyrobí alespoň dvě stě.