Cena Centrope je dotována deseti tisíci eury a Harant při slavnostním aktu oznámil, že tyto prostředky věnuje na další rozvoj činnosti Domu Karla Rennera. Fórum pro česko-rakouský dialog, které je s ním spojeno, by tak mělo získat unikátní knihovnu.

„Původní domek byl ve špatném stavu,“ vracel se na počátek devadesátých let dolnodunajovický starosta Josef Hasník. Díky finanční podpoře z Rakouska nakonec mohla obec koupit jeho obyvatelům nové bydlení a budova byla převedena do majetku obce. Ukázalo se však, že už je natolik zchátralá, že musí být zbourána. Na místě pak v letech 1999 - 2000 vyrostl díky darům od rakouských obcí, spolkových zemí, ale také různých soukromých osob a institucí polyfunkční dům s kongresovým sálem.

Centrope je nazývána oblast s šesti miliony obyvatel, která zahrnuje část Rakouska, České republiky, Slovenska a Maďarska. Cena Centrope se ve Vídni uděluje od roku 2007 a zaměřuje se na vynikající výkony přesahující hranice regionů. Její letošní držitel Eduard Harant se narodil v roce 1930 ve Vídni v česko–rakouské rodině.