Mezinárodní konference se zúčastní zemědělci, zpracovatelé a prodejci biopotravin, zástupci státní správy a samosprávy či lidé z neziskových organizací. Pořadatelé oslovili mimo jiné ministra zemědělství Mariana Jurečku, ten se však omluvil. „Prostřednictvím svých zástupců ale povede se sedláky diskuzi o tom, proč a jak ministerstvo a vláda rozhodla o ekologickém zemědělství, popřípadě, co pro ně může ještě udělat, čím se zabývá a co plánuje," uvedli organizátoři.

Odborná část setkání bude věnovaná kvalitě ekologické produkce a prevenci před kontaminací. Zástupci několika organizací, mezi nimiž nechybí například Bioinstitut, vysvětlí problematiku zbytku pesticidů a cizorodých látek v zemědělské prvovýrobě i zpracování.

K účastní na Bioakademii bylo třeba se registrovat. Možnost ale již vypršela. „Na závěr dvoudenního setkání je ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro ekologické zemědělství plánovaná odborná exkurze. Bioakademie je vždy příležitostí získat nové a nezkreslené informace týkající se ekologického zemědělství, ale zároveň i možností navázání obchodních kontaktů," uvedla za Svaz ekologických zemědělců Sylva Horáková.

Součástí programu je rovněž společenský večer v areálu lednického zámku spojený se slavnostním předáním cen soutěží Česká biopotravina 2014, Nejlepší sedlák Svazu Pro-Bio a Nejoblíbenější bioprodejna.