„Významným přínosem mezinárodní konference je vedle praktických přednášek i neformální diskuze zemědělců, vědeckých a výzkumných pracovníků a dalších odborníků z oboru ekologického zemědělství a biopotravin, kteří sem přijíždějí z celého světa,“ uvedla Kateřina Čapounová ze Svazu ekologických zemědělců.

Současně s odborným programem se bude poprvé v historii Bioakademie paralelně konat vědecká konference, která pliblíží nové přístupy v pěstování obilovin a výzkumu kultivarů a ochraně a výživě rostlin.

Mezi renomovanými účastníky konference bude letos například Persy Schmeiser – nositel ceny Mahatma Gandhi Award 2000 a laureát alternativní Nobelovy ceny za rok 2007, dále Francis Blake, který je předsedou britské Soil Association, jednoho z nejvýznamnějších svazů ekologického zemědělství a mnozí další.

„Bioakademie se pravidelně účastní představitelé mezinárodních a národních organizací ekologického zemědělství z téměř dvaceti zemí Evropy, zástupci Evropské komise a ministerstev zemědělství, životního prostředí a zdravotnictví České republiky, Slovenska a Rakouska,“ sdělila Čapounová.

Na pořadu letošní mezinárodní konference se objeví nejaktuálnější témata z oblasti ekologického zemědělství formou praktických přednášek. Letos je organizátoři zaměří zejména na oblast tržní produkce s ohledem na rozvoj místního pěstování, trhu i zpracování a zajištění kvality biopotravin.

Třídenní program uzavírají exkurze do ekologicky hospodařících podniků.

Bioakademie se letos poprvé koná v září a je určena zejména zájemcům z řad české a zahraniční odborné veřejnosti, zájemcům o ekologické zemědělství a biopotraviny, zemědělcům, výrobcům, prodejcům, poradcům a zástupcům oborových organizací a státní správy.