„Hledali jsme autora, který by podtrhl zdejší unikátní prostředí. Líbila se nám práce polské výtvarnice Małgorzaty Chodakowske, která nás ale seznámila se svou kolegyní Ewou Ross-Baczyńskou. Ewa je se svým bratrem autorkou například modlitby růžence v poutním místě v Čenstochové. Právě ona vymyslela koncept, který tu vidíme. Ihned se nám zalíbil a ladili jsme jen detaily,“ prozradila hlavní koordinátorka projektu Soňa Nezhodová, která je vedoucí Městského muzea a galerie Hustopeče. Jak doplnila, nejvíce změnami prošel obličej, až se autorka rozhodla použít pro sochu tvář své vlastní maminky. „Aniž jsme to tušili, právě tato varianta se nám zdála nejvýstižnější. A trochu nás mrazí v zádech, protože Ewa Ross Baczyńská tu s námi nemohla být z toho důvodu, že právě její maminka vážně onemocněla. Skrze tvář naší Elišky ji tu ale máme,“ podotkla při odhalování sochy Nezhodová.

Zdroj: Youtube

Samotnému odhalení předcházelo ztvárnění života královny Elišky studenty místního gymnázia, které divákům připomnělo, čím byla pro Hustopeče i celou zemi tak výjimečná. „Eliška Rejčka nebyla královnou v tom smyslu, že by opravdu vládla. Byla ale manželkou dvou českých králů, a to ve velmi komplikované době. Po meči vymřeli Přemyslovic a na trůn nastoupili Lucemburkové. Eliška zastávala důležitou roli jakési spojovatelky. Byla osobou, která dokázala usměrnit nejdříve Přemyslovce a později českou šlechtu, protože jejím posledním partnerem byl Jindřich z Lipé, nejvýznamnější český šlechtic,“ vysvětlil historické souvislosti ředitel Státního okresního archivu ve Vyškově Karel Mlateček.

Výstava Eliška Rejčka – Dar středověku na hradě Špielberk v Brně.
Vzácné dokumenty o založení kláštera na Starém Brně: po staletích opět v Brně

Slavnostní odhalení sochy bylo naplánováno přesně na den, kdy Eliška Rejčka darovala Hustopeče a další obce nově vznikajícímu cisterciáckému klášteru na Starém Brně. Byl to 1. červen. Proto se velké výroční oslavy konají i v Brně. „Na Špilberku jsou vystaveny originály listin, kterými darovala Hustopeče klášteru, čímž je vlastně doložena zpráva o tom, že se začíná se stavbou kláštera. Na výstavu se chystáme s muzejním spolkem a vřele ji doporučuji každému, protože tyto listiny mají nevyčíslitelnou hodnotu a vystavují se opravdu jen velmi výjimečně,“ pozvala vedoucí muzea.

Okolí sochy s kašnou a liliemi muzeum zamýšlí využít k menším kulturním a vzdělávacím akcím