Zanedbané budově v centru Břeclavi, kde ještě před šesti lety úspěšně fungoval klub pro mladé, se možná blýská na lepší časy. Břeclavským došla trpělivost. Stát na žádost vedení města prošetřuje, zda občanské sdružení Česká komora dodržuje smluvní podmínky. Zavázalo se totiž, že budovu otevře mládeži. To se ovšem stále neděje a objekt léta chátrá. Firma jen slibuje a skutek utek.

„Česká komora neprovozuje v objektu volnočasové aktivity, k čemuž se zavázala,“ vysvětlil právník břeclavské radnice Roland Vlašic.
Břeclavští se proto obrátili na stát. „V tomto týdnu by mělo ministerstvo kultury zaslat výsledky šetření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Česká komora se k tomu mohla vyjádřit, ale neučinila tak,“ dodal Vlašic.

Chybějí peníze

„Vypracovali jsme projekt na využití této budovy a čekáme na dotace z evropských fondů a vyjádření několika sponzorů. Plánujeme zde vytvořit centrum pro mládež, která by sem chodila nejen na koncerty vážné hudby a jazzu, ale i do zájmových a tanečních kroužků či internetové kavárny. Hlavním problémem zůstává sehnat peníze na rekonstrukci, bez níž se nelze nikam pohnout,“ přiznal už dříve místopředseda České komory Miroslav Matějka.

Právě proto, že se zástupci občanského sdružení stále odvolávají na nedostatek peněz, které jsou nezbytné k tomu, aby budova opět ožila, nabídlo vedení města řešení. „Zvolili jsme partnerství a hledáme možnosti dotačních programů,“ sdělil Vlašic.

Celá záležitost se ale možná vyvine úplně jiným směrem. Bude záležet na výsledcích šetření státních úředníků. „Podle nás se oprávněně domníváme, že nedošlo k naplnění smluvních podmínek, tudíž k porušení smlouvy. Proto vyvíjíme tlak na vlastníka, tedy stát,“ uvedl tajemník břeclavské radnice Dalibor Neděla.

Hrozí i výpověď

„Pokud kontroloři zjistí nějaké pochybení, potom to úřad bude řešit,“ sdělila ředitelka brněnského pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Lenka Kovaříková. Neupřesnila ale, jakým způsobem.

Podle právníka břeclavské radnice je jednou z alternativ i vypovězení nájemní smlouvy České komoře, tedy za předpokladu, že kontroly prokáží nedodržování smluvních podmínek.

Jak ale přiznal tajemník břeclavské radnice, v městském zastupitelstvu zatím není vůle k odkoupení budovy, která byla ještě před sedmi lety dějištěm spousty zajímavých koncertů.