Ta žena stála na zahradě svého domu a ukazovala, kam zmizela část pozemku včetně stromů. Rukou mávla dolů ke korytu řeky Dyje, která se vine o několik metrů níže. Vidět byly vyrvané kořeny a zbytky dřevěného plotu. Kolem pobíhala malá dcera a pes.

Tou ženou je Alena Budlanská, obyvatelka Bulhar – obce, jejíž část směrem na Milovice sužují následky přívalových dešťů. Ty uspíšily sesuv poškozeného svahu, který s sebou bere kubíky půdy padající k řece. „Celou noc jsem nespala. Obavy máme, ale snad nebude tak zle," zadoufala Budlanská chvíli před čtvrtečním polednem.

Jenže… Ještě o něco dříve padl definitivní verdikt, že obyvatelé nejvíce ohrožených domů se musí evakuovat. Žena se svou rodinou patří mezi ně.Svah s sebou bral stromy i kusy plotu.

Budou v penzionu

V Bulharech dopoledne zasedal krizový štáb, v obci platí stav nebezpečí. „Přes noc zde pracovali odborníci a našli poněkud jiné technické řešení, než o kterém jsme uvažovali ve středu. Zemina se začne odebírat ze spodní, nikoliv horní strany svahu. Začnou neodkladná opatření a terénní úpravy," uvedl na místě hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

Poté doplnil. „Necháme nainstalovat měřící zařízení, která monitorují pohyb svahu po celé délce, jsme připraveni k dalším opatřením, budou-li nutná. V prostoru se bude pohybovat technika, budeme proto muset omezit pohyb osob a vlastnická práva majitelů dotčených pozemků, kde se zásah uskuteční."

Evakuace se dotkla dvou domů, ve kterých žije sedm lidí. Mimo své domácnosti zůstanou až měsíc. Měli by však do nich mít přístup. „Přesunou se na penzion, jedni mají vlastní byt. Pomůžeme jim dostat na místa, v nichž se ubytují. Náklady uhradí obec," sdělil bulharský starosta Jiří Osička.

Omezí jim práva

Například právě Budlanská se ale k evakuaci stavěla zdrženlivě. A to i přes to, že trhliny jsou přibližně pět metrů od domu. „Zatím mi to všechno ani nedochází. Problémy jsou tady několik let. Teď slíbili, že s tím něco udělají," vyprávěla žena. Kromě části pozemku přišla i o starý sklep. Ten je zavalený. Kterým směrem se momentálně stáčí hovory Bulharských je zřejmé. Co všechno se posunulo k řece ukazovali také sousedi Milan Žajdlík a Petr Esterka. Druhý z nich tam podle svých slov žije padesát let. Tvrdí, že postupně si svah vzal přibližně deset metrů. „U nás to ještě není tak strašné, u dalšího souseda to huklo celé dolů," říkal Esterka.Pozemek u domu Aleny Budlanské dopadl téměř nejhůře.

„Praskliny jsou více než viditelné. Pod domem jsme rostla jabloň, ta je pryč," přikývl Žajdlík. Podle geologa Romana Novotného z České geologické služby je nezbytné, aby se základní zabezpečovací práce provedly co nejdříve. Nejlépe v řádu několika hodin. „V další fázi je nutná stabilizace a přeložení koryta," oznámil Novotný.

Do Bulhar se přesune specializovaný hasičský prapor z Hlučína. Do práce se pustí také lidé z firmy, která by začala se sanací i bez aktuálních problémů. Stav svahu je špatný dlouhodobě. Jeho patu zpevní těžké kamení. Dělníci a odborníci budou pracovat na pozemcích, které vlastní desítky majitelů.

Politici jejich vlastnická práva na čas omezí kvůli pohybu techniky. „Vyhodnotili jsme, že nejlepší variantou je přístup přes zmíněné pozemky. Využijeme proto zákona o krizovém řízení a vydáme rozhodnutí týkající se asi devětadvaceti vlastníků," dodal Oldřich Ryšavým, starosta Břeclavi – obce s rozšířenou působností.