Největší projekt, který na Břeclavsku podpořila Evropská unie, je rekonstrukce kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. Na modernizaci poskytla Evropská unie více než miliardu korun. Lidé v některých obcích na Břeclavsku se v současné době potýkají s rozkopanými silnicemi. Stále není na sto procent jisté, zda bude ozdravný proces kanalizací a čistíren odpadních vod pokračovat. Záleží na vstřícnosti Evropské unie, která na projekt poskytla dotace.

„Původní termín dokončení projektu byl letošní květen. Kvůli komplikacím ohledně výběrového řízení se vše zpozdilo. Požádali jsme proto o prodloužení termínu do konce roku 2009. Financování prací je zatím zajištěno z vlastních prostředků a úvěrů do letošního května,“ vysvětlil manažer projektu ze společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav Zdeněk Adámek. Hlavní stavební práce začaly podle jeho slov už na začátku letošního února. Projekt se týká v různém rozsahu devíti obcí a měst s územním rozdělením na čtyři části. Do první spadá Břeclav a Podivín, do druhé Mikulov, Lednice a Valtice. Část C tvoří Hustopeče, Pohořelice, Velké Pavlovice a Kobylí a část D pitná voda – úpravna vody Lednice a propojení skupinového vodovodu Lednice – Mikulov a výhledově Novosedly a Dolní Dunajovice.

Například v Břeclavi už jsou kvůli rekonstrukci kanalizace uzavřené některé ulice, což s sebou nese objížďky. Břeclavský místostarosta Pavel Dominik nabádá lidi k trpělivosti. „Nemůže se uzavřít všechno naráz, s čímž jistě počítá i dodavatel stavby. Někde to znamená provizorní přemostění, aby se lidé dostali domů. Práce ale rychle postupují,“ uklidňuje lidi. Zatím prý z jejich strany nezaznamenal jedinou negativní reakci. Protože dodavatel má po výkopu a položení kanalizace uvést silnici do původního stavu, rozhodlo se město pomoci. „Kde to jen trošku půjde, budeme chtít uvést ve spolupráci s dodavatelem celé komunikace, kterých se to bude týkat, do rozumné podoby,“ podotkl Dominik.

Na projektu se musejí různými částkami spolupodílet i obce. Například v Kobylí museli sáhnout hodně hluboko do kapsy, protože obec získá kromě rekonstrukce kanalizační sítě zbrusu novou čističku odpadních vod. „Přispěli jsme určitým podílem. V našem případě je to dvanáct milionů korun,“ řekla starostka Kobylí Dagmar Kovaříková. „Jsem ráda, že se po průtazích, které jsme nemohli ovlivnit, podařilo projekt prosadit. Teď je důležité, aby proběhl v termínech. Je to pro nás nejdůležitější akce ve zlepšování životního prostředí. Žádných průtahů se neobávám, protože vše už je smluvně ošetřeno,“ dodala Kovaříková.