Za dobu své existence vyslalo centrum již více než 1 120 účastníků na 460 projektů. Je jednou z mála organizací v republice, která za účast na vzdělávacích projektech nevybírá žádné účastnické poplatky. „Všeobecná dostupnost projektů je pro nás prioritou, proto jsme zřídili speciální fond podporující účast ekonomicky znevýhodněné mládeže,“ uvedla projektová koordinátorka mládežnické organizace Jana Parolková.

Významnou součástí jejich práce je rovněž pořádání vlastních mezinárodních výměn mládeže a tréninkových kurzů.