„Zatímco v Evropě ještě lidé žili v kmenech, v Egyptě už byli značně vyspělí. Západní svět ale začal mít o Egypt zájem až po napoleonských válkách, které mohutnou říši okolo Nilu vlastně objevily,“ sdělila ve své přednášce Černohorská.

Napínavě také vylíčila pohřební rituály, tradici mumifiakce i stavění pyramid. Do té se mohli účastníci přednášky pomyslně přenést prostřednictvím plátna, na kterém Černohorská promítala obrázky z pohřebních komor, soch, hieroglyfů i nástěnných maleb. „V Egyptě vládly rody, takzvané dynastie. Vládcem byl král, kterému říkali faraon. A díky památkám a hrobkám mohli vědci téměř dokonale a bez proluk popsat všechny dynastie,“ uvedla.