Němčičky, Přibice nebo například Ivaň. V těchto obcích je možné najít fary, které už lidé nepoužívají jen k jejich původnímu účelu. Noví nájemníci se rozhodli, že než aby zůstaly prázdné, raději je využijí pro potřeby obce nebo pro soukromé podnikání.

„Pronajali jsme si od církve faru na třicet let s tím, že ji opravíme. V přízemí bude zázemí pro faráře a farníky, dále v objektu vznikla i domovinka pro seniory. V podkroví pak jsou dva byty pro mladé rodiny,“ představil projekt starosta Němčiček Petr Slezák.

Domovinka Panny Marie začne v Němčičkách fungovat od poloviny listopadu a místo v ní najde až dvanáct seniorů.

„Vycházel jsem z vlastní zkušenosti, kdy jsem se staral o dědu, který si v devadesáti letech zlomil nohu v krčku. Jsem aktivní člověk a chtěl jsem pracovat. Takže jsem se snažil i jiným lidem usnadnit možnost pracovat dál i přesto, že se musí starat o rodiče nebo prarodiče,“ zdůvodnil Slezák dvoumilionovou investici.

Provoz budovy zajistí obec, služby pak pracovnice Oblastní charity Břeclav. Lidé z Němčiček i blízkého okolí budou moci své příbuzné do stacionáře přivézt ráno a odpoledne si je zase vyzvednou.

„Cením si toho, protože my nabízíme pouze službu a obec musí postavit zařízení, kde ji budeme provozovat,“ byl s nápadem na přestavbu části fary spokojený také ředitel Oblastní charity Břeclav Josef Gajdoš.

Sám by uvítal, kdyby bylo domovinek na Břeclavsku více. „Teď je období, kdy se ustupuje od velkých domovů důchodců právě k menším stacionářům. Je to únosnější i ekonomicky, obec může centrum vybudovat v nějakých volných prostorách,“ zamýšlel se.

Faru v pronájmu mají také v Přibicích, momentálně ji však nevyužívají. Budova totiž potřebuje opravy, na které zatím nejsou v rozpočtu obce peníze. „Dříve jsme v ní měli Středisko osobní hygieny. Ordinaci tam měla naše pedikérka a zároveň odtud nosila i našim imobilním občanům obědy,“ přiblížil nedávnou historii přibický starosta František Stankovič.

Jak přiznal, s církví nyní vede obec jednání o koupi nemovitosti do svého majetku. „Fara by potřebovala stavební zásahy. Máme s ní plány, v Přibicích nám chybí například víceúčelové zařízení,“ poodhalil jeden z možných budoucích projektů.

Netradiční využití má i fara v Ivani. Už čtvrtým rokem totiž slouží jako vinařský dvůr a vinotéka. „Fara byla nevyužitá, hledali jsme, k čemu by mohla sloužit. Nakonec jsme se rozhodli pro vinařský dvůr s vinotékou,“ řekl místostarosta obce Hynek Holánek.

Právě jeho rodinné vinařství také faru dostalo do pronájmu. „Je otevřená pro širokou veřejnost. Je to ideální služba pro návštěvníky, kteří přijedou do obce po cyklotrase. Využíváme ji ale také pro schůze vinařů a další příležitosti,“ prozradil.

„Vinařský dvůr jsme se snažili udělat v takovém duchu, aby se to na faru hodilo. Řešení je citlivé, návštěvníky to nijak nepřekvapuje,“ je přesvědčený Holánek.

Autoři: ELIŠKA WINDOVÁ
MICHAL ŠUPÁLEK