„Požadavek na bezúplatný převod vyšel od nás. Jednání trvalo dobrých pět let. Pořád se to protahovalo, úředníci chtěli stále nové a nové doklady. Dočkali jsme se až nyní,“ uvedl břeclavský děkan římskokatolické farnosti Josef Ondráček.
Podle něj investovala církev do významné kulturní památky v minulých letech statisícové částky. Proto také chtěla kapli do svého majetku. „Nešlo jen o údržbu, například portál opravený před třemi lety stál více než čtyři sta padesát tisíc korun. Přitom kaple nebyla naše,“ vysvětlil Ondráček, proč začala farnost řešit majetkoprávní věci.

„Myslím si, že je v pořádku, že kaple patří konečně církvi. Jsem tomu ráda. Máme ji rádi, když nebyl v Břeclavi kostel, bylo to naše jediné útočiště. Je dobré, že se současný duchovní věnuje i těmto věcem,“ přivítala změnu v katastru také věřící Milada Volejníková.
Novogotickou kapli nechal v letech 1853 až 1856 postavit kníže Adam z Lichtenštejna jako dík za svoje uzdravení. Měla sloužit zaměstnancům dráhy pro náboženské účely. Kníže také sám financoval kněze. Po válce ale majetek Lichtenštejnů zabavil stát. Za minulého režimu, kdy Břeclav zůstala bez kostela, sloužila kaple jako provizorní farní kostel. Nyní ji církev využívá od jara do podzimu pro pravidelné čtvrteční ranní bohoslužby.

„Kaple je opravená, nepotřebuje razantnější zásah. Trápí nás ale vandalové. Jen za poslední dva týdny vytloukli vzadu všechny okenní tabulky. Nemám to ani chuť nechávat zasklít. Obávám se totiž, že se budou trefovat dál,“ posteskl si břeclavský děkan…

Více najdete v Břeclavském deníku v pondělí 13. srpna