„Od neděle se bude ve všech zastávkách na trati mezi Břeclaví, Přerovem a Bohumínem nastupovat a vystupovat na opačném nástupišti než dosud. Cestující budou informovat upravená hlášení, letáčky ve stanicích i nový jízdní řád. Důležité je, aby lidé nešli na perón, na který jsou zvyklí, ale řídili se informačním hlášením a tabulemi," vzkázala mluvčí Českých drah Kateřina Šubová.

Důvodem změny je sjednocení pravidel evropské železniční sítě. Při modernizaci všech tratí se standardně zaváděla zabezpečovací zařízení, která umožňují plnohodnotný obousměrný provoz po všech traťových kolejích. Po technologické stránce je tak trať na změnu připravená a nebude nutné sáhnout k žádným stavebním úpravám.

„Trať Břeclav – Přerov – Bohumín je poslední tratí v České republice, na které se dosud jezdí vlevo. Na předposlední trati Petrovice u Karviné – Bohumín byl levostranný provoz ukončený už před třemi lety," přiblížil mluvčí Správy železniční dopravní cesty Tomáš Drvota.

O trati mezi Rakouskem a Polskem se mluví také jako o „Ferdinandce", protože vznikla právě za panování Habsburska v roce 1841. Historický zánik české železniční anomálie tak doprovodí i speciální sběratelská nabídka.

„U příležitosti zavedení pravostranného provozu bude i na břeclavské pobočce České pošty k sehnání unikátní pamětní razítko. A to ještě dnes," dodal Drvota.

Souběžně se změnou na trati do Bohumína dojde i k zavedení pravostranného provozu mezi rakouským Bernhardsthalem a Břeclaví. 

PETR VLASÁK