Lydie Filipová stojí v čele nového místního sdružení ODS v Břeclavi. Této straně ale nebyla věrná vždy. V roce 1999, kdy odešla ze státní správy a začala podnikat, se stala členkou Unie svobody. Působila dokonce jako krajská zastupitelka za tehdejší Čtyřkoalici. Později se ovšem podle ní Unie svobody odklonila od svého programu. To byl také, jak Filipová říká, hlavní důvod, který ji vedl k odchodu. Začala více spolupracovat s občanskými demokraty, od kterých dostala v roce 2004 nabídku na členství. Přijala ji.

Kolik členů má nyní místní sdružení Občanské demokratické strany v Břeclavi?
V současné době má dvacet členů.

A kolik členů jste přijali ze zrušeného místního sdružení ODS?
Nevím přesně, kolik jich bylo. Řekněme, že zhruba polovina z toho počtu. Mezi nimi je například i kolegyně Anna Procházková.

Není to ale takový počet, jakým se mohlo pochlubit sdružení, které zhruba před rokem zaniklo. To mělo kolem osmdesáti členů.
Je to tak. Budujeme základnu postupně.

Jak je to dlouho, co vzniklo nové místní sdružení ODS Břeclav?
Zhruba rok.

Takže se vám za tuto dobu nepodařilo přijmout více lidí?
Ne, my jsme o to nijak zvlášť neusilovali, abychom za každou cenu zvyšovali počet členů. Pokud se k nám někdo hlásí a je to člověk, který má opravdu zájem být mezi námi, a vyznává hodnoty ODS, tak jej přijmeme. Samozřejmě o tom hlasujeme. Přišli mezi nás hlavně mladí lidé, studenti vysokých škol nebo absolventi. A z toho mám radost. Myslím, že to bude i do budoucna pokračovat tímto způsobem. Jde o to, abychom postavili do komunálních voleb dobrý program pro Břeclav, který osloví místní voliče a který budeme moci splnit.

Jak vnímáte výsledek krajských voleb? V Jihomoravském kraji nebyl z pohledu ODS nijak zářný. Dá se říct, že to byl volební výprask?
Byla to prohra. My o této situaci diskutujeme a každý z nás se musí poučit z toho, co jsme udělali dobře a co špatně. Nemůžeme říct, že je to jenom kampaň vítězů, která způsobila tento výsledek, i když to opravdu byla celostátní témata, která volby vyhrála. Když jsme pro sebe hodnotili naši práci v kraji, shodli jsme se, že se za poslední čtyři roky nemáme za co stydět. Členové naší strany působící v krajském zastupitelstvu vykonali mnoho dobré práce. Postupně je uváděn do života integrovaný dopravní systém, rozvinulo se územní plánování, úspěšně došlo k zahájení regionálního operačního programu s evropskými dotacemi, posiluje cestovní ruch a tak dále. Chtěli jsme prezentovat dosavadní výsledky a nabídnout jejich další pokračování. Zřejmě jsme to neudělali úplně dobře.U voličů převážily obavy o zajištění zdraví, sociální péče. Své sehrála jistě i celosvětová finanční krize a všechna negativa spojená s reformami vlády. Byly to také osobní slabosti některých našich představitelů, jejich neslušné, málo etické a někdy i přezíravé chování.

Co říkáte na rýsující se krajskou koalici ČSSD a ODS?
Kolegové pověření k vyjednávaní mají naši důvěru. Jednají o tom, co je možné, ve kterých tématech se shodujeme a kde je nutno hledat kompromis. Je to složité i vysvětlit, jestli to bude či nebude dobře pro ODS dnes i v budoucnu. I ve mně však převažuje názor, že je nutné soustředit se na věcné problémy našeho kraje a hledat to dobré. Měli bychom hledat to, co je společné demokratům, zaměřit se na společné priority a dát na druhou kolej to, co máme rozdílné. Jsem příznivcem takové vstřícnosti a spolupráce mezi lidmi, byť mají jiný politický názor.

To se asi nevztahuje na vaše vztahy se členy zaniklé břeclavské ODS? Panuje mezi vámi stále takové napětí?
I lidé z Břeclavi si asi všimli, že prostřednictvím médií ani jinými způsoby se příliš nevyjadřujeme ke skupině těchto bývalých členů ODS. Necháváme tak nějak vyšumět jejich většinou osobní, někdy až nevkusné ataky. To proto, že si s kolegy myslíme, že bude lépe sledovat a věcně ovlivňovat práci nynějšího vedení města, na němž se i bývalí členové ODS podílejí. V současné době prostřednictvím jednoho našeho zastupitele, který byl do naší organizace ODS přijat počátkem tohoto roku (Luboš Krátký – pozn. redakce). Takto se chceme i připravit do příštích voleb. Připravit realistický program, to co bychom lidem v Břeclavi mohli nabídnout a napravit chyby současného vedení města.

Dobře, ale co byste vzkázala těm, kteří vás prostřednictvím médií očerňují?
Možná se vám zdá, že jako bych obcházela předchozí otázku. Nechtěla bych vůbec, stejně tak i kolegové, opravdu o nikom hovořit. Tyto věci řešíme většinou mezi čtyřma očima. Myslím, že i naši voliči – bývalí, současní a snad i budoucí – to sledují, sledují práci radnice, a že si na to svůj obrázek udělali. I bývalí členové, kteří nejsou ve vedení radnice, a v tom procesu z minulého roku o členství přišli, situaci snad hodnotí racionálně. Také mohu říct, a je mezi našimi členy v tomto směru shoda, že někteří z nich – a já myslím, že většina – byli lidé čestní a sluší. Pokud by rádi opět pracovali pod hlavičkou ODS, tak cestu jistě nemají napořád zavřenou.

Za rok od vzniku nového místního sdružení ODS jste ovšem nedali o sobě nějak výrazně vědět. Říkáte, že nereagujete na ostré výpady bývalých členů. Není to třeba z tohoto pohledu škoda?
Na ostré výpady jsme se zpočátku snažili odpovědět. Vyvolalo to vždy protireakci, která byla svým způsobem ještě neslušnější. Byly to i osobní e-maily, sprosté dopisy, tedy věci, které by mezi slušnými lidmi být neměly.