„Úřad pro ochranu hospodářské soutěže shledal, že ze strany vaší společnosti došlo při zadávání předmětné veřejné zakázky k porušení zákona o veřejných zakázkách. A to mimo jiné při hodnocení předložení nabídek, přičemž toto porušení zákona mohlo podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky,“ napsal břeclavskému VaKu advokát Radek Pokorný. Odvolává se přitom na lednové rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Dále vyvozuje, že Vodovody a kanalizace Břeclav přidělily veřejnou zakázku vítěznému OHL ŽS v rozporu se zákonem. Firmám DIS a Angerlehner měla naopak vzniknout škoda na ušlém zisku, marně vynaložených nákladech spojených s účastí v zadávacím řízení a také nákladech na uplatnění a obhajobu svých práv.

Písemná žádost

„Dopis takového znění jsme skutečně obdrželi. Nároky jsme ale odmítli jako neoprávněné. Nešlo o žádné závažné pochybení, které by ovlivnilo výsledky soutěže, což po roce zkoumání potvrdil i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,“ uvedl předseda představenstva společnosti VaK Břeclav Luboš Kuchynka.

Vzhledem k tomu, že se advokátní kancelář nedočkala v požadované třicetidenní lhůtě odpovědi, obrátila se písemně s žádostmi o uhrazení škody také na břeclavské radní. Právě město Břeclav je totiž největším akcionářem VaKu. Jeden z těchto dopisů má Břeclavský deník k dispozici.

„Odpovídali jsme jim ve chvíli, kdy oni posílali dopis břeclavským radním. Musely se těsně minout. Nemlčíme, jsme v písemném kontaktu,“ hájil se Kuchynka.

„Je zřejmé, že nespokojené firmy nemají spor s břeclavskou radnicí, ale s VaKem. Advokátní kancelář proto vykročila nesprávným směrem, když dopis poslala i nám. VaK má svůj řídící orgán, město se k tomu nebude vůbec vyjadřovat,“ řekl jeden z břeclavských radních Radek Buk.

Řešení sporu soudní cestou

Je možné, že spor mezi neúspěšnými firmami a VaKem skončí u soudu. „Musíme myslet i na katastrofické scénáře. Je namístě se obávat soudního sporu, taková je realita. Firmy se dnes chovají tvrdě. Jsme připraveni tomu čelit,“ vyjádřil se Kuchynka.

Existuje ale ještě mnohem horší varianta. Totiž ta, že by kvůli porušení zákona o veřejných zakázkách musely Vodovody a kanalizace Břeclav vracet část více než miliardové dotace z Evropské unie. Něco takového by pro společnost mohlo být dokonce až likvidační.

Několikaletý projekt, který pomohl s opravou a výstavbou kanalizace, čistíren odpadních vod i další vodohospodářské struktury více než deseti obcím okresu, se shodou okolností ve čtvrtek dočká v Mikulově slavnostního zakončení.