VBřeclavi dne 26.07.2007


Stanovisko kčlánku ze dne 24.07.2007 – Břeclavský deník


Jak je uvedeno včlánku Břeclavského deníku, firma Fosfa akciová společnost obdržela zKrajského úřadu Jihomoravského kraje (dále jen KÚ JMK) žádost o vysvětlení na základě podnětu bývalého pracovníka Fosfy akciové společnosti.

Fosfa akciová společnost po obdržení žádosti o vysvětlení reagovala a podala oficiální stanovisko na KÚ JMK.

Celá situace ze dne 23.06.2007 byla vyhodnocena vsouladu se schváleným Havarijním řádem vod jako provozní nehoda a nikoliv havárie.

Obě události, provozní nehodu a úhyn ryb, nedáváme do souvislosti, už sohledem na časový posun obou událostí. Kjiným událostem nedošlo.

Firma Fosfa akciová společnost, jako významná a tradiční chemická firma regionu, má za sebou ne nejjednodušší období, ale dnes je stabilní firmou, která splňuje všechny standardy a požadavky kladené na chemické továrny vEvropě.

Certifikát ISO 14001 na ochranu životního prostředí je pro firmu standardem, a hlavně uskutečňování vize naplňování ekologických aktivit směřujících kochraně životního prostředí a respekt kpřírodnímu dědictví jihomoravského regionu je jedním zhlavních strategických cílů Fosfy akciové společnosti.

Nemalé investiční prostředky znovodobé historie firmy Fosfa akciová společnost byly směřovány právě do ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.

Fosfa akciová společnost splňuje a bude naplňovat veškeré aktivity směřující kochraně životního prostředí.

Za Fosfa akciová společnost Ing. Michal Štubňa, výrobní ředitel