Odborníci v jeskyni objevili také dvanáct netopýrů brvitých a po jednom netopýru řasnatém a vodním.

Jeskyně Na Turoldu patří k nejvyhledávanějším zimovištím vrápenců malých. „Hodně jich letos zimuje i ve sklepích pod lednickým zámkem, kde jich vědci napočítali skoro tři stovky," zmínil Miklín.

V České republice se jen na dvou místech sčítají netopýři déle než na Turoldu, kde se první sčítání uskutečnilo v roce 1958. „Tehdy napočítali 113 jedinců čtyř druhů, pak ale kvůli zpřístupnění jeskyně začaly počty zimujících jedinců klesat. V sedmdesátých letech dvacátého století tady dokonce několik zim nebyl objevený ani jeden," podotkl Miklín.

Spící vrápenci potřebují klid. „Každé probuzení je stojí ohromné množství energie, proto není jeskyně Na Turoldu přes zimu lidem přístupná. Díky tomu počty zimujících vrápenců stoupají. Největší nárůst pozorujeme v posledním desetiletí," doplnil Miklín.