„Práce budou trvat celý podzim. Spočívají v zaměření současného stavu terénu, existujících objektů, zeleně nebo komunikací. Získaná data poslouží jako podklad pro další fáze přípravy rychlodráhy,“ vysvětlil za železničáře Martin Švehlík. Trať chtějí začít stavět nejpozději v roce 2030.

JAN BOHÁČ

Brno 23.10.2019 - Rozhovor na konci týdne s náměstkem hejtmana JMK Martinem Malečkem
Navrhnu variantu bez tangenty, řekl ke stavbě nové silnice 43 náměstek hejtmana