Nad kopci Pálavy ukazuje svou sílu žhnoucí slunce. Římští legionáři odpočívají v útrobách vystavěného tábora a čekají na svou chvíli. Jsou napjatí. Z dálky se ozývá hrozivý pokřik germánských bojovníků.

Za budovou nově otevřeného návštěvnického centra Brána do Římské říše v Pasohlávkách na Brněnsku se návštěvnici přenesli v čase. Vstoupili do druhého století našeho letopočtu, aby si v jednom z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v zemi, v Hradisku u Mušova, připomněli tažení Římanů na území obsazené germánskými kmeny Markomanů a Kvádů.

„V této době v Římě panuje císař mezi filozofy a filozof mezi císaři Markus Aurelius. Je to stoický filozof, který hovoří o zvládání společenských i osobních potíží a krizí a nastiňuje, jak je harmonicky a co nejlépe zvládat,“ přibližuje Aleš Budín v roli římského senátora.

Víno a vinařství ve Velkých Bílovicích, ilustrační foto.
Chtějí se zastavit na pohárek. Aplikace v mobilu lidem zjednoduší cestu k vinaři

Záměrem prvního ročníku festivalu Germania subacta, tedy Germánie byla poražena, je přiblížit lidem historii hravou a zábavnou formou.

„Je zde čtyřicet až padesát římských vojáků, na pětadvacet germánských bojovníků a jejich rodin. V menším počtu jsou zde zastoupeni i Keltové. Na různých místech rozhlehlé lokality si lidé mohou vyzkoušet odlévání bronzu, zpracovávání jantaru, nebo se podívat, jak vojáci tráví volný čas v táboře, jak si připravují výstroj a výzbroj. Dozvědí se i více o využívání luků, šípů a chladných střelných zbraní. Uskutečnilo se také zápolení v římském ragby, do kterého se zapojili i návštěvníci,“ vypráví archeolog a jeden z pořadatelů festivalu Balázs Komoróczy.

Areálem korzují stovky lidí. Některé fascinuje zbroj a zbraně, jiní si vychutnávají dobové římské speciality. Skupinka žen a mužů zase zvědavě pokukuje po tradičních římských špercích. „Jsou ty dámské ozdoby z kosti nebo z parohu?“ ptá se jeden z návštěvníků.

Římský řemeslník se náhle šibalsky usměje. „Vážený pane, vy už si nevzpomínáte na učivo základní školy? Všichni přece vědí, že ženská je kostnatá a chlap paroháč,“ připomíná smějící se skupině jednoduchou pomůcku.

Slunce začíná zapadat. Římští legionáři vstávají a pomalu si oblékají zbroj. Přihlíží jim Edita Vavrysová z Chropyně. „Přítel je taky legionář. Přijeli jsme se podívat na jeho první bitvu. Je tady nádherně. Lepší místo k pořádání festivalu si snad vybrat nemohli,“ chválí žena.