Ekologové úřadovali mezi osmou a desátou hodinou dopolední. „Nikdo nás na to neupozornil. Ani v podstatě nevím, proč si vybrali zrovna toto místo. S ničím podobným tady ani nemáme zkušenosti," podivoval se Hrnčíř.

Transparenty visely na dvou potrubích, jimiž do České republiky i zbytku střední Evropy míří zemní plyn z Ruska. Ekologové je sami sundali.

Domnívají se, že závislost státu na cizích zdrojích je příliš vysoká. „Vláda by nás měla vymanit z této závislosti tím, že budeme více využívat čisté zdroje energie jako větrnou a sluneční energii či biomasu a zároveň budeme s energií více šetřit," řekla mluvčí Greenpeace Šárka Pechová.

Podle ekologů by měla Česká republika právě v době vrcholící rusko-ukrajinské krize zásadně změnit energetickou politiku. „Jakákoli naše závislost je nebezpečná, protože kohout na potrubí zemního plynu může zavřít kterýkoli dodavatel a ovlivnit tak dění v naší zemi," zdůraznila mluvčí.

Policie: bez zásahu

Morava tvoří u Lanžhota hranici mezi Českou republikou a Slovenskem. Překlenují ji trubky, v nichž proudí plyn. Vytvářejí dva pomyslné mosty nad vodním tokem. Na každý z nich čtyři lezci z hnutí Greenpeace vyvěsili transparent.

Na prvním stálo „Renewables plus efficiency – independency", což ve volném překladu z angličtiny znamená, že obnovitelné zdroje a energetická efektivita zajistí energetickou nezávislost. Na druhém mostě byl transparent s nápisem „Vládo, nebuďte trubky! Greenpeace". Jakékoliv provinění vůči zákonu ekologové odmítají. Lezci se na potrubí nad řekou dostali po schůdcích, které využívá obsluha plynovodu. Škody na tomto zařízení nevznikly. „Vyvěšením transparentů jsme se nedopustili ničeho nezákonného. Sami jsme je odstranili," uvedla Pechová.

Její slova potvrdila i mluvčí policistů na Břeclavsku Kamila Haraštová. „Nezasahovali jsme, protože nedošlo k narušení veřejného pořádku a také nikdo nehlásil, že by mu vznikla nějaká škoda. Podobné případy jsou v regionu ojedinělé. Jiní aktivisté před lety zastavovali auta na hraničním přechodu," oznámila Haraštová.