"Vždy jsem si přála mít koncert v těchto krásných prostorách a nyní jsme dostali příležitost kostelu dokonce i pomoci, čehož si velmi vážíme", uvedla Šelle.

Kostel sv. Šebestiána je letos nově otevřený i o víkendech. Každou sobotu mezi devátou a sedmnáctou hodinou, v neděli mezi devátou a třináctou hodinou.

Návštěvníci mohou zhlédnout interiéry kostela, který byl donedávna zpřístupněn pouze dvakrát v roce.

PŘEMYSL SPĚVÁK