„Projekt získal dotaci téměř půl miliardy korun z Operačního programu Památky do života. Na obecním úřadě oba představitelé hovořili o podpoře lázeňství, které patří k dlouhodobým prioritám kraje, a záležitostech krajské silniční sítě. Jedná se o obchvat Lednice a opravu cesty z Lednice do Nejdku. A o přípravu cyklostezky z Lednice do Břeclavi,“ nastínil jednání mluvčí kraje Jiří Klement.

V areálu Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity si hejtman Hašek prohlédl projekt Akademické zahrady, jež podpořil kraj a která je těsně před dokončením. Spolu se starostou Lednice jednal hejtman s představiteli fakulty o další spolupráci v oblasti turistiky a cestovního ruchu.

„Následné diskuse hejtmana Haška se starostou Valtic Pavlem Trojanem se zúčastnil také poslanec Jiří Petrů. Hovořili se o aktuálních záměrech města, opravách komunální infrastruktury a o podpoře významných spolků a společenských akcí ve Valticích, například Valtického vinobraní,“ dodal Klement.

Jak doplnil, součástí pracovního výjezdu do Lednicko-valtického areálu byla i návštěva Střední odborné školy vinařské a středního odborného učiliště zahradnického ve Valticích. „Hejtman Hašek s ředitelkou školy Ivanou Machovcovou diskutoval o výsledcích žáků školy u státních maturit, o plánech školy zejména v oblasti vinařství a vinohradnictví, kde hejtman navrhl větší zapojení odborné vinařské veřejnosti,“ popsal mluvčí.

Hejtman se také zajímal o zahraniční spolupráci se školami v Rakousku, Německu a Francii. Na závěr si prohlédl pracovní pozemky školy a školní hospodářství.

Posledním bodem návštěvy byl oběd hejtmana Haška se starostkami a starosty mikroregionu Lednicko-valtického areálu.

Na něm Hašek nastínil další záměry Jihomoravského kraje v území areálu a nabídl spolupráci při tvorbě pilotní strategie jeho dalšího rozvoje. Tématy diskuse byly také otázky protipovodňových opatření, rozvoje vinařské turistiky a cykloturistiky a otázky ochrany přírody a krajiny v jedinečném Lednicko–valtickém areálu.