Pořadatelé si pro všechny soutěžící připravili dvě disciplíny, a to štafetu požárních dvojic a uzlovou štafetu, kde museli mladí hasiči předvést dovednosti při vázání uzlů.

Impulsem podle hlavní pořadatelky Ivy Podlahové pro uspořádání této neobvyklé soutěže byla rostoucí obliba uzlových štafet na okrese, avšak i díky podmínkám pro pořádání se rozhodli zařadit štafetu požárních dvojic, se kterou se jinak děti setkají jen při okresním kole hry Plamen. V té velitel pouze obíhá dráhu. První dvojice na dráze zapojuje hadici na hydrant a proudnici. Následná dvojice poté naopak hadici odpojuje, smotává a odnáší do cíle.

Rozhodčí hodnotí nejen rychlost, jakou děti proběhnou dráhu, ale také jak je smotána hadice a jestli se pohybují po správné straně hadice.

Vítězi mezi staršími se staly děti ze Žeravic, před družstvem dětí z Perná B a Pernou A. Mezi mladšími se z vítězství radovaly Žeravice, druzí byli domácí z Moravské Nové Vsi a třetí skončily děti z Poštorné.

David Korda