„V roce 1934 vyrostla nová budova hasičské zbrojnice. Tehdejší náklady byly třicet tisíc korun. Na stavbě se podíleli nejen hasiči, ale i ostatní občané. Slavnostní otevření zbrojnice se konalo devátého června 1935,“ vrátil se do historie současný starosta boleradického sboru Martin Stehlík. Sídlo místních hasičů zaznamenalo v průběhu desetiletí několik stavebních úprav. Poslední velkou rekonstrukci zbrojnice zažila v roce 1999, kdy dostala nejen novou střechu, ale také fasádu.

Boleradičtí hasiči mají ve své zbrojnici zajímavý vozový park. Kromě výjezdové automobilové cisterny na podvozku Škoda 706 a stříkačky PS 12 se mohou pochlubit také dvěma unikátními historickými kousky.

Jedná se o hasičskou Tatru 805, takzvanou kačenu, a vozovou stříkačku neboli koňku. „Oba stroje jsou dodnes také funkční,“ podotkl starosta boleradického sboru Stehlík.

Spolek v současnosti čítá dvaadvacet aktivních členů. K jejich činnosti kromě výjezdů k různým zásahům patří také práce pro obec a pořádání tradičních kulturních a společenských akcí pro obyvatele. Poslední dubnový den je čeká například oblíbené pálení čarodějnic.

Do příštích let se chtějí boleradičtí hasiči hlavně soustředit na další práci s mládeží. Chtějí si tak zajistit své nástupce a další trvání spolku. „Do budoucna chceme vychovat naše mladé nástupce, aby to po nás měl kdo převzít a v dobrovolné činnosti pokračovat,“ dodal starosta sboru Stehlík.

Zásahová jednotka boleradických dobrovolných hasičů čítá třináct členů. Poslední velký požár, který je důkladně prověřil, se odehrál minulý rok koncem srpna. „Jednalo se o noční požár zemědělského objektu a travního porostu kolem. Podařilo se ho zlikvidovat bez obtíží a zranění,“ přiblížil starosta sboru Martin Stehlík. Hasiči se také často zapojují přímo v obci při různé technické pomoci.