V rámci vzájemné dohody si mají země vypomáhat a vyměňovat informace a zkušenosti v oblasti zemědělství, zdravotnictví, hospodářství, dopravy nebo turistického ruchu. Jednalo se také o stavbě rychlostní silnice vedoucí z Vídně přes Mikulov. Na snímku svým podpisem stvrzuje ochotu ke spolupráci hejtman Dolního Rakouska Erwin Pröll, přes rameno mu nahlíží jihomoravský kolega Stanislav Juránek.