„Důvodem je složitá projektová dokumentace díla. Se stavebními pracemi obecně počítáme v úsecích Boří les – Valtice – Mikulov a Božice, Hodonice – Znojmo. Délka stavbou dotčeného úseku je devětatřicet kilometrů," oznámil mluvčí Správy železničních dopravních cest Marek Illiaš.

Na Břeclavsku se pozornost upíná zejména k Valticím, kde se dělníci pustí také do oprav nástupiště. Tamní starosta Pavel Trojan už dříve uvedl, že kvůli zrychlení dopravy odmítli zrušit zastávku Valtice – nádraží. Pro dopravu lidí do podniků sídlících v průmyslové zóně je potřebná. Na tom se nic nezměnilo ani nyní.

„Naše stanovisko je jednoznačné, zastávku chceme zachovat. Jestli se to ale bude opravovat v roce 2015 nebo o něco později, není až tak důležité. Hlavně, aby to bylo a něco to regionu přineslo. A přinese to i samotným Valticím: zrychlení a zkulturnění cesty mezi Břeclaví, Mikulovem a Znojmem," řekl Trojan.

Kopíruje silnici

Valtičtí se mimo jiné podíleli na opravách černého mostu, u něhož řešili odvod dešťové vody. Nechali vypracovat projekt, který poté předali správcům železnice.

„Samotný černý most je hotový. Kvůli shromážděné dešťové vodě tamtudy ale vlaky musely jezdit pomalu. Dráha to sice řešila, ale vodu odvedla na naše pozemky. Museli jsme zareagovat, takže jsme vypracovali projekt. Na jeho uskutečnění čekáme. Měl by být součástí oprav," pokračoval starosta.

Ačkoliv modernizaci vítá, trati Valtice – Boří les nepřikládá větší význam. Železnice totiž kopíruje silnici. I to je ovšem pro vedení SŽDC důvod se do prací pustit. „Cílem stavby je zvýšení rychlosti ve vybraných úsecích a zvýšení bezpečnosti železniční dopravy. Pro zvýšení konkurenceschop­nosti železniční dopravy provedeme i rekonstrukce nástupišť v zastávce Valtice město," vzkázal mluvčí Illiaš.

Opravu celé tratě Břeclav – Znojmo dlouhodobě propagují lidé ze Spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě. Zdůvodňují to tím, že souvislá modernizace by zkrácením cestovní doby vrátila železnici jako konkurenceschopnou alternativu ve veřejné dopravě. Přesně v to SŽDC doufá.

„Velmi důležité bude, zda doprava, v tomto případě nejspíš České dráhy, nasadí moderní vozy, které vyšší cestovní rychlost dokážou využít. Ne zrovna povedené rekonstrukce starých přívěsných vozů, které na trati jezdí nyní, požadavkům na moderní dopravu nevyhovují," upozornil předseda spolku Martin Kouřil.

Na dalších místech trati vedoucí z Břeclavi do Znojma dělníci vymění zejména stávajících části zabezpečovacího zařízení.