Každoročně se proto lesníci, ale i správci parků připravují na předvánoční období. Ne jinak je tomu i na Břeclavsku. Přitom stromeček si mohou lidé koupit i na Štědrý den.

„V poslední době je takových krádeží stromků či větviček méně. Ale to díky tomu, že jsem udělali řadu opatření. Jednak v parku v předvánoční době hlídáme a navíc stromky či keře značkujeme barvou. Pro dekoraci jsou pak nepoužitelné. A barva za pár týdnů zmizí, takže na jaře jsou už zase krásné,“ podělila se o zkušenosti kastelánka lednického zámku Ivana Holásková.

Hlídky v parku

Podle ní jsou nyní ve velké oblibě třeba jen samotné větvičky keřů. „Těžko zabráníme tomu, aby je lidé odstřihávali. Snažíme se hlídkovat, ale řada z nich si vyhlédne takový okamžik, že třeba v parku nikdo moc není,“ přiznala boj s větrnými mlýny Holásková, která dokonce ani nebyla schopná vyčíslit škodu, kterou jim nenechavci před svátky v parku způsobují. A to především kvůli tomu, že řada stromů v lednickém zámeckém parku je pro své stáří velmi cenných.

„Lidé by si měli uvědomit, že někdy ta větvička, kterou uříznou, způsobí to, že uschne i kus stromu. A neodborně ulámané větve působí škody, které jsou těžko nahraditelné. Bohužel musíme všechny tyto krádeže, při kterých někoho přichytíme, řešit jen domluvou,“ poznamenala smutně kastelánka.

Stromeček či alespoň větve přitom mohou lidé koupit ještě i na Štědrý den. „Nejvíc se prodávají jedličky. Nemáme je rozdělené výškově, ale jsou za osm set korun kus. Jsou nejdražší, ale i nejpěknější. Stromky budeme prodávat ještě na Štědrý den dopoledne. Lidi chodí i na poslední chvilku,“ připustila, že ani letos řada lidí na symbolu Vánoc nešetří, Lucie Kurnátová z Černé, která s kolegou prodává vánoční stromky u břeclavského Li­dlu.

V pohotovosti jsou v předvánoční době více než kdy jindy samotní lesníci. Ti však mají i osvědčené metody, jak zájemce o stromek zdarma odradit.

„I na Břeclavsku pracovníci Lesů České republiky činí různá opatření s cílem snížit na minimum riziko krádeží stromků či jmelí v našich lesích. Lesníci se v tomto období ve zvýšené míře pohybují v místech, která by zloděje mohla nejvíce lákat, v případě potřeby spolupracují s policií. Dohled provádí v nepravidelnou denní i noční dobu, v pracovních dnech i o víkendech,“ upozornil mluvčí Lesů České republiky Zbyněk Boublík.

Nemilé překvapení

Kdo přece jen neodolá a do lesa zavítá, může se připravit na pořádně nepříjemný zážitek. „V rámci prevence někdy u mladých lesních kultur přistupujeme k postřiku chemickým, zdravotně nezávadným roztokem, který na stromcích není vidět a za chladu většinou ani cítit. Tato látka však při pokojové teplotě silně zapáchá,“ vyjmenoval Boublík opatření, která mohou nenechavcům pěkně znepříjemnit vánoční pohodu. Navíc, pokud by lesníci někoho přistihli při krádeži, hrozí mu ve správním řízení pokuta až patnáct tisíc korun.

Přitom v obchodech stojí stromky kolem čtyř set korun a na polesí jsou ještě levnější.

Další metodou, jak stromek pro zájemce znehodnotit, je podle Boublíka odstranění bočních větví nebo barevný nástřik.

„Dříve jsme kvůli malému bytu měli vždy menší umělý stromek. Teď po přestěhování jsme přešli na živý, samozřejmě kupovaný. Tento rok bude ale opět výjimka, kvůli čtyřměsíčnímu synovi budeme mít umělý, ale předpokládám, že to bude naposled. Co se týče krádeží stromků v lese, je to krádež jako každá jiná, možná o to horší, že strom není věc,“ zamyslel se Karel Marciniszyn z Břeclavi.

ELIŠKA WINDOVÁ
JIŘÍ ŠEVČÍK