Tento projekt navazuje na kampaň „Společnost přátelská rodině“, kterou od roku 2004 organizuje Síť mateřských center, a která usiluje o usnadnění života a zvýšení společenské prestiže rodiny. „Hlohovec se v soutěži prezentoval několika zajímavými projekty a stálou pozorností a přízni věnovanou nejen rodinám s dětmi, ale rodinám jako takovým,“ nastínila hlohovecká starostka.

V posledních dvou letech v obci vyrostla dvě veřejná prostranství s vybavením pro dětské hry. „V průběhu těchto dvou let nebyl za umístění dítěte do mateřské školy vybírán žádný poplatek. Teprve od září je pobyt dítěte v mateřské škole zpoplatněn. Takto získané peníze se ovšem vracejí zpět do provozu tohoto zařízení. Základní škola Hlohovec se může jako jedna z mála v České republice pochlubit titulem Zdravá škola,“ poukázala Vlková.

Kromě dětí se obec podle starostky stará i o další generace občanů. Ať jsou to bezbariérové přístupy do budov či bezplatné rozvážení obědů důchodcům. „Usilujeme také o zřízení ordinace praktického lékaře a připraveno je mnoho dalších zajímavých projektů,“ slibuje starostka.