„Když to paní ředitelka navrhla, žáci se sborně vyjádřili, že to rozhodně nechtějí. O zrušení mechanického zvonění proto zatím neuvažujeme. Jistě by velmi protestovali,“ řekla pedagožka Jitka Jankovičová, která má velký přehled o historii školství v obci. Aby ne, když má na toto téma vypracovává diplomovou práci. „Je fakt, že když se vroce 1927 zaváděla elektrifikace budovy, tak se provedla i vbudově školy, ale ne úplně všude. Zřejmě zdůvodu šetření se tehdy rozhodli ponechat mechanické zvonění. Nyní je to uchovávání tradic, úcta knim. Každopádně je to hezčí a takové symbolické,“ uvedla Jankovičová.

Zvon se zachoval v původní podobě bez nutnosti restaurování. Došlo na něm pouze ke kosmetickým úpravám. Jednu znich bylo nutné provést, když se před dvěma lety přetrhl kovový řemínek, který držel srdíčko zvonu. „Dala jsem tam zdomu – zkolečkových bruslí – kožený pásek,“ popsala drobnou opravu zvonu Jankovičová.

Právo rozeznít tuto vzácnou relikvii má vsoučasnosti vždy jeden zžáků páté třídy. Za celý školní rok se u něj vystřídají prakticky všichni páťáci. „Je to vlastně pocta pro toho malého žáka, takové vyznamenání, že vlastně může zazvonit a všem dětem ve škole ohlásit: Tak teď je přestávka a teď začíná vyučování nebo hodina,“ vysvětlila pedagožka.

Vminulosti se ale tato malá slavnost odehrávala jinak, nikoliv vrežii žáků. „Za mých časů se takto děti ve zvonění nestřídaly. Zvonila většinou paní školnice, pokud třeba zrovna nebyla nemocná. Na žáky se to přeneslo až později, takže je to taková novodobá záležitost,“ zavzpomínala hlohovecká starostka Jana Vlková. Podle jejích slov se o zvonění později starali pouze chlapci. Dnes je už vše jinak a neplatí pravidlo, že se jedná o výhradně klučičí záležitost. „Vpátém ročníku střídáme všechny žáky,“ poznamenala Jankovičová, která si není vědoma toho, jak to fungovalo před mnoha lety. Vkronikách totiž není popsáno, zda zvonili učitelé nebo žáci.

Dnes již každopádně zvoní symbolicky žáci a o tuto čest nechtějí jen tak přijít. Automatické elektronické zvonění rázně odmítají. Ne všechny výdobytky moderní techniky ale školáci vnímají stakovou nelibostí. Když se na začátku letošního školního roku dozvěděli, že by měly ve škole fungovat počítače, zavládlo naopak vjejich řadách velké nadšení. Vpřípadě zvonu každopádně škola o modernizaci zatím neuvažuje „Už to prakticky ke koloritu té naší malé školičky patří,“ dodala starostka Hlohovce.